onsdag den 16. februar 2011

Renteforventning 2011


Renteforventning 2011
I de seneste år har vi set en meget lav rente, i kølvandet på finanskrisen, som har lagt verden ned, og presset mange lande økonomisk. For at stimulere væksten, og sørge for at folk har penge til forbrug, har man derfor sænket renten til et rekord lav niveau.

Men hvordan skal renten udvikle sig i 2011?
Kort og lang rente
Før man kan beskrive renteforventning for 2011, skal man lige have rentebegreberne på plads. Når man snakker rente er der grundlæggende 2 renter. Den korte rente og den lange rente. Den korte rente er den rente som bestemmer prisen på variabelt forrentede banklån og kreditter, samt realkreditlån med variabel rente som rentetilpasningslån (flexlån) samt rentegarantilån (lån med renteloft). Den lange rente er den rente der beskriver obligationsrenten på 30 årige obligationer.
Den rente man hører mest om er den korte, da den kan ændres fra centralbankerne. Den lange rente er markedsbestemt ud fra makroøkonomiske tal som olieprisen, ledighed i USA og Kina, arbejdsløshed i de store økonomier i verden mv.

Hvordan udvikler renten sig i 2011
Den korte rente forventes at blive på det lave niveau, den er på, frem til slutningen af 2011, hvor man forventer at den i sidste kvartal af 2011 bliver sat op med 0,25 fra ECB. Endvidere forventes det at rentespændet til eurozonen skal forhøjes med 0,05 % point. Dvs. at den korte rente forventes at stige med 0,3 % point i 2011.
Den lange rente forventes at stige langsomt i takt med at verdensøkonomien lige så stille forbedres. Dog vil det ikke ændre på at fastforrentede 30 årige obligationslån stadig vil have en rente på 5 %, dog med en lidt forringet kurs, i forhold til den nuværende.

Se denne video hvor tre eksperter fra hhv. BRF kredit, Realkredit Danmark samt MyBanker udtaler sig om udviklingen i renten i 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...