torsdag den 22. april 2010

Aktieudbytte beskatning

Hvordan er aktieudbytte beskatning, og generelle regler for beskatning for samlet aktieindkomst. Aktieindkomst er udbytte samt kursgevinst ved salg.

Aktieindkomst beskattes i 2009 med 28 procent af de første 48.300 kr. og 43 procent af aktieindkomst over 48.300 kr., men under 106.100 kr., og 45 procent af resten.0 - 48.300                  28 procent skat

48.300 - 106.100       43 procent skat

106.100 -                   45 procent skat


Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte. I 2009 beskattes jeres samlede aktieindkomst med 28 procent af de første 96.600 kr., 43 procent af aktieindkomst udover 96.600 kr., men under 212.200 kr., og 45 procent af resten.

0 - 96.600                 28 procent skat

96.600 - 212.200      43 procent skat

212.200 -                  45 procent skat

Oplysningerne er taget direkte fra skats hjemmeside 22.04.2010 omkring beskatning af aktier. Der er ikke lagt satser ud for 2010, men jeg vil selvfølgelig lave et indlæg omkring dette når de foreligger på skats hjemmeside.

Hvordan investerer man

Hvordan investerer man " er et spørgsmål som mange stiller sig selv. Man hører så meget om investering i ejendomme, virksomheder, obligationer mv. men hvordan foregår det i praksis, og havd er det bedste at investerer i, når man er ny i denne kategori?

Grundlæggende investerer man når man køber en andel af noget mod en forventning om at få et afkast, fx. når man køber en aktie. Når man køber en aktie, køber man en del af den pågældende virksomhed, og bliver derved "medejer" af virksomheden. Når man køber en aktie er det med forventning om at der kommer et afkast ud af det. Afkastet fås enten ved udbytte eller stigning i kursen. Der er dog en risiko ved at investerer, bl.a. hvis virksomheden få faldende indtjening eller går konkurs, så mister man sine penge.

Investering i obligationer er mere sikker, da obligationer er relativ stabile, hvilket betyder at man ved køb af obligationer ikke har den samme risiko for at virksomheden bagved går konkurs. Dog er afkastet her mindre end ved aktier, da sikkerheden er større.

For at kunne købe aktier og obligationer skal man have et depot. Man kan få et depot i sin bank, eller ved en af de online handelssider som fx Nordnet. Her kan man selv købe og sælge igennem. Er man ikke tryg ved handlen, eller har du svært ved at finde ud af det kan du få banken til at handle for dig, dog skal depotet være i banken før de er villige til at hjælpe dig.

Som førstegangs investering vil jeg helt klart anbefale dig at købe op i investeringsforeninger. En investeringsforening er en forening som investerer i en masse forskellige aktier og obligationer indenfor et bestemt område fx. klima, eller spredt udover mange områder for at minimerer din risiko. Jeg vil anbefale dig at få noget rådgivning i din bank, og få afdækket din risikoprofil. Din risikoprofil fortæller noget om hvor stor risiko du vil tage i forhold til det afkast du ønsker.

Jeg håber at dette kunne hjælpe dig lidt på ved omkring hvordan investerer man.

torsdag den 15. april 2010

20 % regel pension

Pensionsordninger, er for rigtig mange mennesker, penge som skal stå i mange år, og gerne generere gode afkast, så der er så mange penge som muligt at leve af, når man når d. 3 alder. Derfor investerer mange deres pensionsmidler i aktier og obligationer. Dette indebærer naturligvis en risiko, og derfor er der et loft på, hvor meget man må investerer i et enkelt værdipapir, for at sikre os mod at tabe hele formuen på en gang. Denne regel hedder "20 % reglen", og den vil jeg forklare lidt nærmere om her.

Hvad er 20 % regelen
Nå man har en pensionsordning, er der en regel " 20 % regel pension " som gælder for placering af pengene i aktier og visse former for obligationer.

Når man har en pensionsordning der er placeret i aktier, må man ikke placerer mere end 20 % af den samlede opsparing i en enkelt aktie, dog må man altid købe op i en enkelt aktie op til opfyldningsfradraget, som i år 2014 er 46.900 kr. Det betyder, at hvis man har en ordning på 100.000 kan man fx købe for 46.000 kr. Novo Nordisk, 46.000 kr. Nordea og 8.000 kr. Carlsberg.

Reglen er lavet for at sikre at man ikke smider hele sin formue væk, hvis et selskab går konkurs. Et eksempel kunne være hvis man havde investeret sine penge i IT Factory, så ville der ikke være en øre tilbage.

De fleste online børsmæglere samt pengeinstitutter har systemer, der stopper dig, når man kan måle at du bryder reglen. Dog er det i sidste ende dit ansvar at reglen bliver overholdt. Vær her opmærksom på, at reglen gælder for de enkelte depoter/opsparinger, og altså ikke den totale masse af pensionsmidler.

Har 20 % regel nogen undtagelser
Ja, det har den. Hvis man gerne vil investerer i investeringsforeninger, erhvervsobligationer, statsobligationer eller fonde, kan man købe for lige så mange penge som man ønsker.

Copyright: photostocker / 123RF Stock Photo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...