tirsdag den 17. april 2012

Hvad er rente


Hvad er rente
Rente fremkommer i to tilfælde. Enten hvis man skal låne penge tilæ køb af bil, bolig, forbrug mv. Andet tilfælde, er hvis man har penge (overskudslikviditet) man ønsker, at placere i en bank, pensionskasse el. investerer i obligationer eller lign. Rente er altså prisen på penge. Som næsten alle andre objekter/produkter, har penge altså også en pris. Der er dog forskel på hvad prisen på penge er, i forhold til, om man skal låne pengene, eller har penge der kan sættes ind på en opsparing. Renten på opsparing er ofte lavere, end det man skal betale for at låne penge. Hvorfor, vil jeg komme ind på senere i dette indlæg.

Rente ved udlån
Når man skal låne penge (oftest i en bank) vil banken tage sig betalt (rente) for at stille pengene til rådighed for dig. Renten er det banken bl.a tjener penge på, udover gebyrer for oprettelse af lån. Renter på udlån, fastsættes ud fra, hvilken type gæld der et tale om. Låner du til bolig, er renten oftest lavere, end ved lån til forbrug. Det skyldes, at bankens risiko for at tabe pengene, er større på forbrugslån, end ved lån med sikkerhed i bolig eller bil. Endvidere at der kan tages sikkerhed i en bil eller bolig, hvorimod et fjernsyn, kun repræsenterer en værdi i meget kort tid.
Rente på indlån
Har du penge, kan du tilbyde banken at indsætte dem i banken, mod at de betaler dig en pris (rente) for dine penge. Banken kan bruge pengene, til at låne videre til andre kunder, der har brug for lån. Derfor vil banken også give en lavere rente på indlån, i forhold til hvad man skal betale for udlån. Der skal jo være en forskel, for at der er overskud, samt en risikopræmie, der skal dække risikoen, for at banken ikke får alle pengene ind igen. Oftest fastsættes renten, ud fra hvor lang tid du vil binde pengene. Grunden til dette, er at banken ved hvor lang tid de kan arbejde med dine penge.
Det skal lige bemærkes at dine penge ikke er i risiko fordi banken låner dem ud til andre. Pengene vil stå på din konto hele tiden, og blive frigivet på det aftalte tidspunkt.
Andet alternativ til opsparing i banken, er køb af obligationer, men her tager man sig også en risiko, omend den er begrænset.


Garanti op til 750.000 kr
I kølvandet på finanskrisen, har regeringen vedtaget en bankpakke, hvilket betyder, at staten garanterer kontante indlån i en bank, med op til 750.000 kr. pr. person. Dvs. at har man penge på en fællesejet konto, er beløbet 1.500.000 kr. Derfor bør man, hvis man har indlån over 750.000/1.500.000 kr. i en bank, vurderer om banken kunne være i en risiko for at gå konkurs, og derved risiko for, at du mister en del af dine penge i banken. information kan du bl.a. finde på www.finanstilsynet.dk 

onsdag den 4. april 2012

Hvad er betalingsservice


Hvad er betalingsservice
Hver måned, bliver hundretusindevis af betalinger foretaget automatisk vi PBS's system betalingsservice. Mange af os tænker ikke på at det er er der, og tager det for givet, at girokort afløses af automatiske betalinger. Der er dog også stadig unge mennesker der skal starte med faste batalinger, og andre som aldrig har brugt betalingsservice, og til jer har jeg her lige lavet en lille guidet til spørgsmålet, Hvad er betalingsservice.


Grundlæggende funktioner ved betalingsservice
Betalingsservice, er en service, hvor du kan tilmelde de faste regninger / girokort til en automatisk betaling, på en given forfaldsdato. Det kan være en gang om måneden, hver anden måned, hvert kvartal osv. Når betalingen er tilmeldt, fortsætter den med at betales via betalingsservice, indtil dit kundeforhold stopper hos den udbyder du køber et produkt af, eller indtil du afmelder aftalen. På den måde slipper du for at skulle huske at betale girokortet, og sparer evt. gebyr for dette. Endvidere er du sikker på ikke at få rykkere, da alle regninger betales.
Forudsætning for betalingsservice
En forudsætning er dog at der altid er penge på din konto, til at betale regningerne fra din konto. Hertil kan det klart anbefales at oprette en budgetkonto.
Ca. 3 hverdage før den sidste i hver måned, modtager du en oversigt over næste måneds betalinger, så du kan se hvad der bliver betalt, til hvem og for hvad. Oversigten kan modtages pr. post eller elektronisk.

Hvordan kommer jeg i gang
På de girokort du modtager, er oplyst de numre du skal bruge til at tilmelde regninger til betalingsservice. Se nedenstående billede af girokort. Du kan via din netbank tilmelde regningen til betalingsservice. Proceduren kan afvige fra netbank til netbank. Hvis du ikke er tryg ved dette, kan du kontakte din bank, som vil hjælpe dig i gang.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...