søndag den 31. august 2014

Hvad er en rente

Når man stifter bekendskab med privatøkonomi og finansielle produkter, vil man skulle forholde sig til begrebet rente. Men hvad er en rente? Det er et meget relevant økonomisk spørgsmål, og meget vigtig at man er klar over, inden man tage stilling til, hvor man skal placerer sine penge, eller hvor man skal vælge at låne penge.

Da jeg i et tidligere indlæg, har beskrevet netop hvad en rente er, vil jeg her henvise dig til dette indlæg. Rigtig god fornøjelse.

Læs artiklen ved at klikke her: Hvad er rente

tirsdag den 12. august 2014

Hvad er en arbejdsmarkedspension

Pension er efterhånden blevet en jungle for mange, og med alle de forskellige muligheder der er for pensionsopsparing, samt alle de regelændringer der har været de sidste 5 år, giver pension, ofte anledning til mange spørgsmål. Et af dem er "hvad er en arbejdsmarkedspension" hvilket jeg i dette indlæg, vil give dig et indblik i.Forklaring af arbejdsmarkedspension 
En arbejdsmarkedspension, er en pensionsordning som er oprettet som et led i et ansættelsesforhold. Det betyder at man er tvunget til at indbetale en del af sin løn på ordningen, mod at virksomheden, også indsætter et beløb, udover lønnen, på pensionsordningen.Oftest er det sådan at man indsætter 1/3 og virksomheden 2/3 af det samlede beløb. hvis du fx skal indsætte 4 % af din løn, indsætter virksomheden 8 % af din løn. Udover opsparing til pension, indeholder ordningen også ofte personforsikringer i form at dødsdækninger samt dækning, hvis man bliver kritisk syg, eller mister evnen til at arbejde i en kortere eller længere periode.
Vilkårene for arbejdsmarkedspensionen aftales i overenskomstforhandlingerne, og de er derfor ikke ens for alle brancher. Det er dog ens for alle ordningerne at man ikke kan undgå at være med i ordningen hvis man ønsker at få fordele af overenskomsten, og samtidig er man tvunget ind i den pensionskasse, den virksomhed man er ansat i, benytter.

Gode ting ved arbejdsmarkedspension
Der er en række gode ting ved at man har arbejdsmarkedspension.

  • Man sikrer at alle får en opsparing som supplement til folkepension og ATP, som i dag ikke er ret mange penge, i forhold til det generelle udgiftsniveau.
  • Man sikrer at en stor gruppe mennesker bliver forsikret ved sygdom og død, og endda til en rigtig god pris. Dette skyldes at man komme under en gruppeordning i den virksomhed man er ansat i, og derfor ikke skal opgive heldbredsoplysninger for at indtræde i forsikringen. Endvidere giver pensionsselskaberne store rabatter på forsikringsdækningerne, da de kan få en stor mængde kunder på en gang, ved at indgå en aftale med den virksomhed.

Vigtigt at vide omkring arbejdsmarkedspensioner
Selvom fordelene er mange og klare, er der dog også et par ting man skal være klar over ved en arbejdsmarkedspension:

  • Dækningerne er ofte forudbestemte, og man kan derfor ikke tilvælge eller fravælge dækninger. Fx hvis man er enlig, er en dødsfaldsdækning ikke så relevant, eller hvis man ingen børn har, er en børnerente ikke relevant. Men dette kan man komme til at betale til.
  • Pengene på en arbejdsmarkedspension, kan ikke udbetales før tid, ved at svare en højere skat, som man kan på privat tegnede pensionsordninger. Så står man og akut skal bruge nogle penge, kan man ikke hente dem på denne type pensionsordning.
  • Nyt arbejde = ny ordning. Hvis man skifter arbejde, risikerer man at skulle indgå i en ny opsparing i et andet pensionsselskab. Derfor kan man risikerer at have flere mindre ordninger i forskellige pensionskasser, hvilket ikke er en fordel, set i forhold til omkostninger til administration af ordningerne. Husk derfor at få lagt de gamle arbejdsmarkedspensioner, sammen med den nye ordning. 
Jeg håber at du nu har fået lidt indblik i hvad en arbejdsmarkedspension er. Skulle du have yderligere spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at skrive en kommentar.


Billed: Copyright: designsoliman / 123RF Stock Photo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...