tirsdag den 29. marts 2011

Hvordan undgår man kortsvindel


Hvordan undgår man kortsvindel?
Der er mange muligheder/risici for kortsvindel. Det kan ske ved aflæsning/kopiering af kortet, tyveri af kortet eller ved såkaldte phishing mails, hvis formål er at stjæle oplysninger ved at skræmme dig, eller lokke dig med pengepræmier. Men uanset hvilken måde, svindlere forsøger at få fat i dit kort eller kortoplysninger, kan man ved rettidig omhu, gøre det meget svært for svindlerne.

Daglig brug af kortet
Til hverdag er det vigtigt at du, når du bruger kortet, beskytter din kode, så den er svær for en potientel tyv at aflure. Ved pengeautomater skal du være opmærksom på, at der hvor du indfører kortet, ikke sidder en indføring, et stykke ud af automaten, i forhold til normalt. Tyve sætter nemlig ofte en aflæser udenpå den normale kortindføring, for at kopiere kortet. Endvidere bør du opbevare dit kort forsvarligt i en lukket taske eller inderlomme, for at undgå at tyve nemt kan stjæle kortet
Phishing mail
Phishing mail har det formål at lokke kortoplysninger ud af dig, enten ved at udgive sig for at være sendt fra din bank, MasterCard eller Visa, eller fra et lotteri. kommer det fra en finansiel udbyder, er det ofte med en tekst om at dit kort er blevet misbrugt og spærret, og du skal give oplysninger om  kortnummer, udløbsdate, sikkerhedskode, kortudsteder mv. Alternativt får du en mail om at du har vundet nogle penge og du lige skal give dine oplysninger, så pengene kan indsættes på din konto.
GIV ALDRIG DINE OPLYSNINGER PÅ DENNE MÅDE!!!
Legitime selskaber vil aldrig bede om dine kortoplysninger. Hvis de har noget med dit kort at gøre, har de allerede de oplysninger de skal bruge, for at kunne foretage sig det de skal.

Din risiko ved kortsvindel
Alle der har et betalingskort, har en selvrisiko på 1.200 kr. såfremt kortet bliver misbrugt. Resten dækker banken. Har du dog udvist grov uagtsomhed, ved at fx udlevere koden til kortet, eller bevist udleveret oplysninger, med den viden at de vil blive misbrugt, skal du selv dække det hele. Det kan derfor være en god ide at passe på svindel og tyveri, da det vil koste dig 1.200 kr.

mandag den 7. marts 2011

Hvad er PAL skat


Hvad er PAL skat
PAL skat er en forkortelse af pensions afkasts skat. Med andre ord er PAL skat den skat man betaler af det afkast man kan generere på sin pensionsordning. Afkastet består af renteindtægt og afkast på aktier og obligationer i form af udbytte og kursgevinst. Når man opnår afkast på en pensionsordning, hvad enten det er en kapitalpension, ratepension eller en livrente, og om afkastet kommer fra rente eller udbytte/kursgevinst, beskattes afkastet med 15,3 %.
Hvad er negativ PAL skat
Negativ PAL skat opnår man i år, hvor ens aktien og obligationsinvestering har givet et tab. Her beregner man en PAL skat af det beløb man har tabt, og kan så fremføre det til fremtidige år med gevinst. Dvs. at hvis du i år 2008 har et tab på 50.000 på din pensionsopsparing, får du en negativ PAL skat på 7.500 kr. Har du så i 2009 en gevinst på 100.000 kr. skulle du have betalt 15.000 kr. i PAL skat, men fordi du i 2008 havde et tab på 7.500 kr. modregnes dette og du skal kun betale 7.500 kr. i PAL skat.

Pensionsordninger placeret kontant kan ikke give negativ PAL skat, da renten aldrig vil blive lavere end 0 %

Læs også: Regler for ratepension

Hvordan opkræves skatten
PAL skatten opkræves af banken, som så sender pengene videre til skat. Du kan derfor ikke kontakte skat for at få oplyst hvor meget du har betalt. For en specifikation af din PAL skat, skal du kontakte banken eller pensionsselskabet, som så kan udlevere en beskrivelse af udregningen til dig.

Overtræk på pensionskonti
Mange oplever at der opstår overtræk på deres pensionskonto, når der trækkes PAL skat. Overtrækket skyldes, at skatten opkræves fra kontantkontoen, tilhørende et depot. Har der ikke været kontanter til betalingen, går den i overtræk. Du kan ikke tvinges til at betale overtrækket, men du vil nok blive opfordret til det. Gør du det ikke , bliver overtrækket modregnet i fremtidige indskud, eller ved salg af værdipapirer. Endvidere skal du betale en overtræksrente, da banken eller pensionskassen har lagt pengene ud til skat.

onsdag den 2. marts 2011

Hvornår skal man omlægge sit realkreditlån - Fastforrentet obligationslån


Hvornår skal man omlægge sit realkreditlån - Fastforrentet obligationslån

Der er to scenarier hvor det kan betale sig at omlægge sit realkreditlån. Enten ved opkonvertering (når man omlægger til en højere rente), eller nedkonvertering (når man omlægger til et lån med lavere rente). Der er forskellige fordele ved begge konverteringsmuligheder for fastforrentede obligationslån.

Generelt ved konvertering
Man bør ikke omlægge/konvertere lån med en restgæld på  mindre end 250.000 kr. da omkostningerne hertil er for store.
Der bør være et udsving på mindst 2 % point i forhold til din nuværende rente, for at sikre at gevinsten ved konvertering er fornuftig.
Har du under 10 år tilbage på dit lån skal du også tænke dig godt om før du omlægger, og sørge for at din strategi omkring omlægninger en godt gennemtænkt. Overvej konvertering til rentetilpasningslån hvis din horisont med lånet er kort.
Opkonvertering
Opkonvertering foretages, for at konvertere til en højere rente, mod at indfri til en lav kurs, og derved opnå en reduktion i restgælden. Man kan opkonvertere lånet ved at konvertere til et nyt lån med fast rente fx fra 4% til 6%. Man skal dog her tro på at renten igen falder, da den højere ydelse, pga. af renteforhøjelsen, helst ikke skulle spise restgældsbesparelsen op. Hvis du tror at renten har nået sit højeste og snart vil falde, bør du overveje konvertering til rentetilpasningslån.

Nedkonvertering.
En nedkonvertering foretages, når man konverterer sit lån til en lavere rente. Man opnår her ikke en kursgevinst, men oftest en restgældsforøgelse, da omkostninger + kurstab lægges til hovedstolen. Fordelen her er at du sikrer dig en lavere ydelse, og gerne skulle tjene omkostningerne hjem, i form af en lavere rentebetaling.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...