søndag den 7. april 2013

Lagerbeskatning aktier

Copyright (c) 123RF Stock Photos
Lagerbeskatning af aktier, er en beskatningsform, som giver anledning til mange spørgsmål og kommentarer, da lang de færreste ved, hvad lagerskat er. Jeg har derfor lavet dette indlæg, for at give dig et indblik i, hvordan lagerskat beregnes og hvad det er for en størrelse.


Hvad er lagerbeskatning.
Lagerbeskatning, er en beskatningsform, hvor man hvert år beskattes af kursgevinster, eller får fradrag af kurstab, uanset om man har realiseret sine værdipapirer, dvs. at man i løbet af året, har solgt en andel af værdipapirbeholdningen. Lagerbeskatning ses oftest på investeringsforeninger, både på aktier og obligationer.

For at gøre det lidt overskueligt, har jeg her lavet en lille oversigt, så du kan se hvordan lagerbeskatningen fungerer:

En investeringsforening er købt til kurs 100. I løbet af år 1 stiger kursen til 110. Der skal altså betales skat af 10 kr. pr. investeringsbevis. I år 2, falder kursen til 106, og du får derfor et fradrag i skatten på 4 kr. pr. investeringsdel, som der kan bruges til at modregne i andet afkast. I år 3 stiger kursen til 115, og du vælger at sælge investeringsforeningen. Det betyder at du skal betale skat af  (115-106) 9 kr. pr. investeringsdel. (der er i denne beskrivelse, ikke taget højde for udbytte, som også skal beskattes)

Fordele og ulemper ved lagerbeskatning
Ulempen ved lagerskat, er at du skal betale skat af et afkast, du endnu ikke har realiseret. Dvs. at du betale skatten på forhold, uden at have pengene i hånden. Det kan betyde en stor skattebetaling med andre midler, hvis man har mange penge investeret i lagerbeskattede investeringsforeninger.
Fordelen er til gengæld, at man i løbet af årene har betalt skatten, og derfor ikke skal svare en kæmpe afkastskat af værdipapirer, man fx har haft i en længere periode på 7-10 år.

mandag den 1. april 2013

SU lån tilbagebetaling

Når man har optaget et su lån, skal man jo også, på et tidspunkt, betale lånet tilbage. Denne tilbagebetaling, er der fastlagt klare regler for, men det er desværre ikke ret mange der kender dem. Jeg har derfor skrevet denne artikel, for at give dig indblik i reglerne om tilbagebetaling af SU lån. På den måde kan du forberede dig på din tilbagebetaling, og samtidig forudse konsekvensen af optagelse af gælden.


--


Hvornår starter tilbagebetaling af SU lån
Har man SU gæld, starter tilbagebetalingen altid, i januar måned året efter at man har afslutte sin uddannelse. Man får besked et par måneder før tilbagebetalingen starter, med information om ydelse og løbetid. Ydelse og løbetid er bestemt ud fra hvor stor en gæld du har, da det er størrelsen på SU lånet, det afgør, hvor lang tid du maksimalt har til at betale lånet tilbage. Herunder kan du se hvordan gældens størrelse har indflydelse på tilbagebetalingstiden.

Her kan du se, at man altså kan opnå op til 15 års tilbagebetalingstid.

Hvor meget skal man betale
Det mest normale, er at man betale hver 2. måned. Ydelsen bestemmes af tre ting. Størrelsen på din gæld, den tid du har til at betale lånet tilbage i, samt renten på lånet. Det betyder at ydelsen, kan ændre sig fra år til år, hvis renten ændrer sig, da du, som udgangspunkt, ikke får forlænget løbetiden på lånet. På www.borger.dk kan du beregne din ydelse.

Læs også: SU lån Rente

Man kan dog med fordel indbetale med et længere interval end 2 måneder, da indbetalingerne altid er forud. Dvs. at hvis du indbetaler hver 4. måned eller hvert halve år, sparer du renter, for den periode du har indbetalt for. Perioden kan ændres løbende.

Henstand på SU lån
Det kan dog lade sig gøre at få udskudt en eller flere ydelser på sit SU lån. Dette kræver en skriftlig tilladelse fra Statens administration. Hver henvendelse vil blive vurderet individuelt, og kan afslås. Endvidere skal man huske, at løbetiden ikke bliver forlænget, og det betyder, at man skal betale mere i ydelse efterfølgende, da lånet skal være afviklet indenfor det angivne antal år. Evner man ikke dette, bliver gælden overdraget til SKAT, som vil lave løntilbageholdelse. Det kan derfor være at du skal tænke over det to gange, inden du søger om ydelsesudskydelse på dit SU lån.

Billeder: www.borger.dk og Copyright (c) 123RF Stock Photos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...