søndag den 31. august 2014

Hvad er en rente

Når man stifter bekendskab med privatøkonomi og finansielle produkter, vil man skulle forholde sig til begrebet rente. Men hvad er en rente? Det er et meget relevant økonomisk spørgsmål, og meget vigtig at man er klar over, inden man tage stilling til, hvor man skal placerer sine penge, eller hvor man skal vælge at låne penge.

Da jeg i et tidligere indlæg, har beskrevet netop hvad en rente er, vil jeg her henvise dig til dette indlæg. Rigtig god fornøjelse.

Læs artiklen ved at klikke her: Hvad er rente

tirsdag den 12. august 2014

Hvad er en arbejdsmarkedspension

Pension er efterhånden blevet en jungle for mange, og med alle de forskellige muligheder der er for pensionsopsparing, samt alle de regelændringer der har været de sidste 5 år, giver pension, ofte anledning til mange spørgsmål. Et af dem er "hvad er en arbejdsmarkedspension" hvilket jeg i dette indlæg, vil give dig et indblik i.Forklaring af arbejdsmarkedspension 
En arbejdsmarkedspension, er en pensionsordning som er oprettet som et led i et ansættelsesforhold. Det betyder at man er tvunget til at indbetale en del af sin løn på ordningen, mod at virksomheden, også indsætter et beløb, udover lønnen, på pensionsordningen.Oftest er det sådan at man indsætter 1/3 og virksomheden 2/3 af det samlede beløb. hvis du fx skal indsætte 4 % af din løn, indsætter virksomheden 8 % af din løn. Udover opsparing til pension, indeholder ordningen også ofte personforsikringer i form at dødsdækninger samt dækning, hvis man bliver kritisk syg, eller mister evnen til at arbejde i en kortere eller længere periode.
Vilkårene for arbejdsmarkedspensionen aftales i overenskomstforhandlingerne, og de er derfor ikke ens for alle brancher. Det er dog ens for alle ordningerne at man ikke kan undgå at være med i ordningen hvis man ønsker at få fordele af overenskomsten, og samtidig er man tvunget ind i den pensionskasse, den virksomhed man er ansat i, benytter.

Gode ting ved arbejdsmarkedspension
Der er en række gode ting ved at man har arbejdsmarkedspension.

 • Man sikrer at alle får en opsparing som supplement til folkepension og ATP, som i dag ikke er ret mange penge, i forhold til det generelle udgiftsniveau.
 • Man sikrer at en stor gruppe mennesker bliver forsikret ved sygdom og død, og endda til en rigtig god pris. Dette skyldes at man komme under en gruppeordning i den virksomhed man er ansat i, og derfor ikke skal opgive heldbredsoplysninger for at indtræde i forsikringen. Endvidere giver pensionsselskaberne store rabatter på forsikringsdækningerne, da de kan få en stor mængde kunder på en gang, ved at indgå en aftale med den virksomhed.

Vigtigt at vide omkring arbejdsmarkedspensioner
Selvom fordelene er mange og klare, er der dog også et par ting man skal være klar over ved en arbejdsmarkedspension:

 • Dækningerne er ofte forudbestemte, og man kan derfor ikke tilvælge eller fravælge dækninger. Fx hvis man er enlig, er en dødsfaldsdækning ikke så relevant, eller hvis man ingen børn har, er en børnerente ikke relevant. Men dette kan man komme til at betale til.
 • Pengene på en arbejdsmarkedspension, kan ikke udbetales før tid, ved at svare en højere skat, som man kan på privat tegnede pensionsordninger. Så står man og akut skal bruge nogle penge, kan man ikke hente dem på denne type pensionsordning.
 • Nyt arbejde = ny ordning. Hvis man skifter arbejde, risikerer man at skulle indgå i en ny opsparing i et andet pensionsselskab. Derfor kan man risikerer at have flere mindre ordninger i forskellige pensionskasser, hvilket ikke er en fordel, set i forhold til omkostninger til administration af ordningerne. Husk derfor at få lagt de gamle arbejdsmarkedspensioner, sammen med den nye ordning. 
Jeg håber at du nu har fået lidt indblik i hvad en arbejdsmarkedspension er. Skulle du have yderligere spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at skrive en kommentar.


Billed: Copyright: designsoliman / 123RF Stock Photo

tirsdag den 13. maj 2014

Hvad er afdragsfrihed

Afdragsfrihed er et meget brugt ord nu til dags. Siden afdragsfrie lån blev indført for ca. 10 år siden revolutionerede de lånemarkedet i Danmark, og blev hurtigt meget populærer. I dag er der stor debat om afdragsfrie lån, og om de vil være til rådighed i fremtiden er usikkert. Men mange jeg møder spørger "Hvad er afdragsfrihed" og blander begreber som rentefrit og betalingsfrit, sammen med afdragsfrihed. Jeg vil derfor i dette indlæg beskrive hvad afdragsfrihed er, samt fordele og ulemper ved et afdragsfrit lån.

Hvad er afdragsfrihed
Afdragsfrihed er en tilvalgsmulighed, der primært findes på realkreditlån, men også nogle typer banklån kan man få afdragsfrie. Afdragsfrihed betyder at man ikke afdrager på sit lån. Dvs. at hvis man låner 1.000.000 kr. i et realkreditinstitut, skal man ikke betale af på lånet. Dog skal man stadig betale rente, bidrag og andre omkostninger relateret til lånet. Man vil aldrig slippe for at betale rente, da det er indtægtskilden for den långiver, hvor du optager lånet.

Fordele ved afdragsfrihed
Den mest tydelige fordel vad et afdragsfrit lån, er selvfølgelig at det ikke belaster den daglige økonomi, da der ikke skal betales afdrag. Man vil derfor opleve det som "billigere" end et lån med afdrag. 
En anden fordel, hænger sammen med realkreditlån. Her kan man kan komme til nogle billige penge i sin ejerbolig, som man kan bruge til andre ting. Det kan fx være indskud på pension eller afvikling af anden dyrere gæld, som fx kassekredit, billån eller boliglån. På den måde kan man flytte penge fra et billigt lån til et dyrt, eller bruge den sparede ydelse til at forstørre den samlede formue.

Ulemper ved afdragsfrihed
Den mest klare ulempe ved afdragsfrie lån, er at man ikke får nedbragt sin gæld. Dvs. at man skal betale hele lånet tilbage når låneperioden udløber, eller har væsentlig kortere tid til at afvikle lånet, når den afdragsfrie periode udløber. Det betyder at økonomien vil blive påvirket negativt af den pludselige stigning til ydelsen på lånet.
En anden ting der er en ulempe, er hvis man bruger den sparede ydelse, på forbrug. Hvis man fx har et 30 årigt realkreditlån med 10 års afdragsfrihed, risikerer man at man vænner sig til at have pengene til rådighed til forbrug, og pludselig er de penge ikke længere til rådighed. 

Kan alle få afdragsfrihed
Det er ikke alle der kan få afdragsfrihed. Man har ikke ret til et afdragsfrit lån. Det er långiver som vil kreditvurderer låntager, og tager stilling til om man kan få afdragsfrihed, og evt. hvor meget af ens samlede lånemasse der kan være afdragsfrie. I et hus, er det i dag sådan at man typisk kan få mellem 60 - 80 % afdragsfrihed. Den resterende gæld skal afvikles, og gerne over 10-15 år.

Man skal som låntager også overveje havd man skal bruge afdragsfriheden til, inden man vælger sådan en type lån. Hvis pengene man spare på afdraget, bruges til at afvikle anden gæld, eller som supplement til økonomien, over en begrænset periode fx hvis man starter uddannelse, eller mister sit arbejde, er det ok. Men hvis det bare er for at kunne forbruge flere penge, er det en rigtig dårlig ide.

Jeg håber dette har givet dig et indblik i, og svar på spørgsmåler - "Hvad er afdragsfrihed" Tøv endelig ikke med st stille spørgsmål eller kom men kommentarer til dette indlæg.

Billed: Copyright: kasahasa / 123RF Stock Photo

tirsdag den 1. april 2014

Hvad koster det at have bil

Rigtig mange danskere har i dag bil, og en bil er en stor post i budgettet. Det kan være svært at gennemskue alle de omkostninger, der er forbundet med at eje en bil, og derfor møder jeg ofte folk der spørger mig: Hvad koster det at have bil ? Jeg vil derfor i dette indlæg hjælpe dig med at få overblik over de omkostninger der er forbundet med en bil. Jeg kan desværre ikke give et beløb, da der er store forskelle på en Peugeot 107 og en Ford S-Max, men jeg vil give dig et værktøj, så du er godt klædt på, til selv at foretage regnestykket.
Faste omkostninger til bilen
Der er en lang række omkostninger ved at have bil, som er faste, og som man derfor nemt kan få et overblik over, når man ved hvad disse omkostninger er:

 • Låneydelse - Ydelsen på et evt. lån til køb af bilen, er en fast omkostning, som man kender i hele lånets løbetid. Dette er dog alligevel ikke helt sandt, da renten på lånet kan svinge, hvis man har valgt variabel rente. Man skal derfor være opmærksom på, hvorvidt renten bliver ændret på lånet, og deraf også ydelsen.
 • Vægtafgift - Vægtafgiften er en fast størrelse. Vægtafgift udregnes ud fra hvor mange kilometer din bil kan køre pr. liter brændstof. Hvor meget dan kan køre, fremgår af bilens registreringsattest. Beløbet for vægtafgift finder du på Skats hjemmeside, eller ved at klikke her
 • Forsikring - Forsikringen på bilen kender man også, og denne er fast for et år af gangen. Forsikringen stiger typisk 2-3 % hvert år. 

De faste omkostninger kan man nemt medtage i sit budget, da man ved hvad der skal betales, og omkostningerne kan derfor fordeles udover 12 mdr.

Variable omkostninger til bilen
Udover de faste omkostninger, er der er række omkostninger, der varierer meget hen over året, specielt i forhold til hvor meget man bruger bilen:

 • Brændstof - Omkostningen til brændstof, er direkte sammenhængende med hvor meget man bruger bilen. Dog vil mange små korte ture på under 10 km. hvad enten du kører i en benzin- eller dieselbil, være dyre, da der bruges mere brændstof når bilen startes og indtil den er varmet op.
 • Vedligeholdelse - Omkostningerne til at vedligeholde bilen er også meget varierende. Der er nogle omkostninger til faste service intervaller, samt udskiftning af dæk, som ikke er så svære at forudsige. Men biler går desværre også i stykker, og omkostningerne til dette kan være meget forskellige. Jeg anbefaler at man regner med at der gennemsnitligt skal sættes 6.000 kr. til side pr. år pr. bil, til faste services og udskiftning af dæk. hertil bør man sætte et beløb til side til ufroudsete udgifter på bil. Jo ældre den er, desto mere bør det være. Min anbefaling er mindst 4.000 kr. pr. år for en bil der er 4 år, og mindst 8.000 kr. pr. år, for en bil der er 7 år.
De variable omkostninger svinger meget, og man bør, inden man køber en bil, finde ud af hvor langt bilen kan køre på en liter brændstof, hvor ofte den skal til service, og om reservedelene er dyre eller billige til netop den model man gerne vil anskaffe.

En bil er ikke en investering
Når jeg snakker bilfinansiering med mine kunden, hører jeg også ofte folk sige, at en bil er en dyr investering. Jeg vil dog ikke bruge dette udtryk. Køb af bil er køb af forbrugsgode, på højde med at man køber et køleskab eller en mobiltelefon. Man forbruger ringen, og smider den ud, når levetiden er opbrugt. Det er meget få biler der bliver mere end 15 år. Så husk at selve købesummen af bilen, også er en omkostning, da man, hvis man beholder bilen i ca. 10 år, ikke vil få ret meget for den i et salg. Denne omkostning er selvfølgelig under ydelsen, men hvis man selv har betalt 20 % i udbetaling eller mere, er disse penge også brugt.

Jeg håber dette har givet dig et overblik over hvad det koster at have bil. Har du spørgsmål eller kommentarer, må du endelig give dem gerunder.

onsdag den 5. marts 2014

Hvad er et annuitetslån

Når man låner penge, skal pengene, inklusive renter, gebyrer og evt. bidrag betales tilbage. I forbindelse med tilbagebetalingen, vil mange møde udtrykket "Annuitetsprincippet" Heraf kommer spørgsmålet: Hvad er et annuitetslån. Det vil jeg i dette indlæg, give dig et indblik i.
Hvad er et annuitetslån
Et annuitetslån, kan være et realkreditlån, billån, forbrugslån osv. Annuitet beskriver den måde, hvorpå man betaler pengene tilbage til banken eller finansieringsselskabet, og er derfor ikke en decideret lånetype. Når man betaler tilbage ved brug af annuitetsprincippet, betyder det, at ydelsen er den samme i hele lånet løbetid. Ydelsen består af rente, afdrag og evt. betalingsgebyr. Efterhånden som man afdrager på lånet, bliver afdraget en større og større del af ydelsen, og rentedelen falder tilsvarende. Jeg har herunder forsøgt at illustrerer dette.


På dette lån er ydelsen 15.000 kr. pr. gang der betales. Afdraget på første ydelse er ca. 6.000 kr. På ydelse nr. 5 er den samlede betaling stadig 15.000 kr. men afdraget er nu 9.000 kr. Dette skyldes at den samlede gæld der skal betales rente af er blevet mindre, ved afdrag på ydelserne 1 - 4 og derfor er der en mindre renteudgift.

Brutto- og nettoydelsen på et annuitetslån
Når man snakker om ydelsen på et lån, er der bruttoydelse og nettoydelse. Bruttoydelsen, er den ydelse man rent faktisk betaler til banken eller finansieringsselskabet, og denne er ved annuitetslån, konstant. Nettoydelsen beskriver, hvor meget man rent faktisk betaler, når skattefradraget for rente og bidrag er trukket fra. Nettoydelsen vil stige lidt for hver ydelse man betaler, da rente delen af ydelsen bliver mindre, og dermed også skattefradraget.

tirsdag den 18. februar 2014

Hvad er en investeringsforening

Efter nogle år, hvor frygten for investering har været stor, pga. finanskrisen, er flere og flere danskere igen begyndt at investerer deres penge i aktier og obligationer. Der åbner sig derfor en helt ny verden for mange, og der er mange nye investeringsmuligheder man skal kende. Man kan bl.a. investere i aktier, virk-somhedsobligationer, fonde, statsobli-gationer, strukturerede produkter, investeringsforeninger mv. Jeg vil i dette indlæg, fortælle, hvad en investeringsforening er.
Det grundlæggende i investeringsforeningen
En investeringsforening, er en måde hvorpå, man som investor, kan få adgang til en række investeringer, samlet i et enkelt værdipapir. En investeringsforening har en investeringsstrategi, det kan være danske aktier, IT, stabile aktier osv. Under den enkelte investeringsforening, finder man ofte 50 - 200 aktier eller obligationer, afhængig af hvilken type investeringsforening man køber. Skulle man selv købe, fx. 50 forskellige aktier, vil omkostningerne til disse handler blive store. Endvidere er det for mange, svært at holde øje med 50 forskellige virksomheder, i forhold til at vurdere om investeringen skal fortsætte, eller om man skal sælge og købe en anden aktie. Endvidere bliver risikoen også spredt ud, da det ikke betyder så meget for investeringsforeningen, hvis en af virksomhederne klare sig dårligt, eller helt går konkurs.
Så kort sagt hjælper en investeringsforening dig med at minimerer din risiko, samt at få adgang til en lang række forskellige virksomheder, uden store handelsomkostninger.

Omkostninger
Det er selvfølgelig ikke gratis at købe en investeringsforening. Udover selve omkostningen til at købe værdipapiret til sit depot, har investeringsforeningen en omkostning for at administrerer selve foreningen, samt køb og salg af aktier i investeringsforeningen. Omkostningen er meget forskellig, og ligger fra 1 % til 2,5%. Man bør derfor undersøge omkostningen, inden man vælger at købe investeringsbeviset. Omkostningerne kan man altid få udleveret, eller finde på foreningens hjemmeside.

Passer til mange
Investering via en investeringsforening, bør være noget som alle alm. investorer bør se på. Der er ikke mange af os der har indblik i aktie og obligationsmarkedet, og der får man hjælp i investeringsforeningen, da de sørger for at optimerer investeringen, ved at købe og sælge de værdipapirer, der umiddelbart har det bedste afkastpotientiale. Søg også gerne hjælp i din bank, eller direkte hos foreningen, som gerne vil hjælpe dig med at vælge de investeringsforeninger, som passer til din risikovillighed.

onsdag den 29. januar 2014

Hvad er forældrekøb

Hvad er forældrekøb
Et forældrekøb, er når forældre køber en ejendom, og udlejer den til deres børn. Man ser det oftest når de unge mennesker skal finde et sted at bo, mens de studerer. Typisk købes en ejerlejlighed i en af de store byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg, men som sagt gælder det alle ejendomme, køb af forældre, der udlejes til deres børn.
Der findes også begrebet omvendt forældrekøb, som er når børn køber en ejendom, og lejer den ud til forældre. Fordelen er her, at forældrene kan sælge deres lejlighed til deres børn, for 85 % af den offentlige værdi, som ofte vil være et stykke under markedsprisen. På den måde overdrager man en del af formue skattefrit til børnene.
Fordele ved forældrekøb
Der er nogle klare fordele ved at lave et forældrekøb, i forhold til at købe en bolig til udlejningsformål. Jeg vil her i punktform gennegå fordelene:

 1. Når man køber en bolig som forældrekøb, har man mulighed for at opnå op til 80 % belåning i kreditforeningen, i ejerlejligheder og huse. Hvis man køber den som alm. udlejningsejendom skal der foretages en rentabilitetsberegning, der meget sjældent giver mulighed for belåning for mere end 50 - 60 %
 2. Betaler forældrene topskat, kan det være en skattemæssig fordel at udleje en bolig, frem for at give et tilskud til huslejen. Det skyldes at man kan få fradrag for renteudgifter og evt. andre udgifter i ejendommen, afhængig af hvilken model man bruger til føre og indberette regnskabet for udlejningsejendommen.
 3. Når den unge har afsluttet sin uddannelse, kan forældrene sælge lejligheden billigt til vedkommende. Med billigt mener jeg, at reglen om at sælge til 85 % af den offentlige værdi, også gælder i dette tilfælde.
 4. Ved et forældrekøb, kan man bedre tilpasse lejen, så det passer til den situation, hhv. forældre og barn er i. Derved får begge parten en fleksibilitet i økonomien, samt den hjælp som man ønsker at give. Det skal dog siges, at man ikke bare må fastsætte lejen mange tusinde kroner, under det generelle niveau for prisen på en sammenlignelig lejlighed i området.
Faldgruber når man laver forældrekøb.
Når man foretager en så stor og økonomisk disposition, er der også ting man skal være opmærksom på. Der er i forbindelse nogle regler og scenarier man bør være klar over og forberedt på:
 1. Belåningen op til 80 %, kommer med et krav om, at ejendommen i mindst to år, skal være beboet af et familiemedlem, værende børn samt forældre. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil kreditforeningen foretage en ny beregning af belåningsprocenten, ud fra rentabilitetsberegning, som vil føre til tvangsnedbringelse af lånet.
  Risikoen ligger ved at den unge ikke ønsker at fuldføre sit studie, eller finder en anden uddannelse/job i en anden by, og derfor skal flytte. Endvidere hvis man har købt en ejendom til sine forældre, og de dør indenfor den 2 årige periode.
 2. Man bør altid gå til en revisor for at få beregnet den skattetekniske/regnskabsmæssige metode, der er mest optimal for jer. Bankrådgiveren er ikke uddannet til at håndterer denne del af opgaven.
 3. Man skal sørge for at have en ide om hvad der skal ske med lejligheden, når familiemedlemmet ikke længere kan/vil bo i ejendommen. Vedkommende kan risikerer ikke at have råd til at købe ejendommen, eller blot ikke ønske at overtage den. Derfor skal man gøre sig klart, at man kan komme til at stå med en ejendom, der enten skal lejes ud igen til en fremmed lejer, eller sælges. Skal den sælges, kan man risikerer at tabe penge, hvis prisen er faldet, samt omkostninger til salget
Jeg håber dette har givet dig et kort indblik i hvad forældrekøb er, samt hvad det er du skal tænke over, så du er klædt på til at træffe en god beslutning, for dig og din familie, samt klar til samtalen med din bank. 

tirsdag den 14. januar 2014

Hvad er bidragssats

Det er ikke en overraskelse, at når man låner penge i en bank eller hos et realkreditinstitut, så kræves det, at man betaler pengene tilbage, tillagt en rente og evt. gebyrer. De senere år er  begreber som provision og bidragssats blevet kendt af de fleste, som endnu en omkostning for at låne penge. I dette indlæg vil jeg tage fat på det realkreditinstitutterne kalder bidragssats, og beskrive hvad det præcist er for en størrelse.
Hvad er bidragssats
Bidragssatsen er kort fortalt, det som en kreditforening tjener på at formidle lån, mellem låntager og långiver. Det er misforstået, at renten på lånet hos et realkreditinstitut, er det der tjenes på lånet hos relakreditinstituttet. Renten på et realkreditlån, er faktisk realkreditinstituttet uvedkommende. Renten på obligationen, betales til den person, långiver, som køber obligationerne, af den person der skal låne penge i sin ejendom, låntager. Det betyder at kreditforeningen, formidler lån mellem 2 parter, og dermed ikke selv er den direkte långiver. Denne formidling vil de selvfølgelig have en betaling for, hvilket vel også er rimeligt.

Betalingen opkræves i form af bidragssatsen. Prisen afspejler de omkostninger der er i forbindelse med formidlingen af lånene, samt den risiko der er, for at låntager ikke kan betale tilbage. Det er nemlig realkreditinstituttet der har risikoen for tab på lån formidlet gennem realkreditinstituttet, og de skal sørge for inddrivelse via inkasso og evt. tvangsauktioner. Selvom det lyder mærkeligt, er dette en nødvendig del af omkostningen for realkreditinstituttet, for at långiverne finder det attraktivt at investerer (låne sine penge ud) i danske realkreditobligationer.

Læs også: Hvad er kursskæring

Hvordan beregnes bidragssats
Bidragssats beregnes ud fra flere parametre. For det første, hvor stor en andel, mellem 0 - 80 % af din bolig der er belånt. Jo højere belåningsprocent, desto højere bidragssats. De fleste steder er belåningen delt op i intervaller. Se herunder et eksempel på hvordan bidragssatsen på et fastforrentet lån med afdrag, i Nordea Kredit opgøres:

Belåning fra     0-40 %        0,375 %
Belåning fra 40 - 60 %        0,825 %
Belåning fra 60 - 80 %        1,125 %

Samlet bidragssats ved en belåning på 80 % af boligens værdi:   0,675 %
Samlet bidragssats ved en belåning på 60 % af boligens værdi:   0,525 %

Endvidere bestemmer lånetypen hvad man skal betale. Vælger du et fastforrentet lån, er bidragssatsen lavere end ved et lån med variabel rente. Det samme gør sig gældende i forhold til om man afdrager eller vælger afdragsfrihed. Prisen varierer fra realkreditinstitut til realkreditinstitut for de forskellige lån og låneintervaller.

Billigste bidragssats
For at få en lav bidragssats, kan du selv gøre et stykke arbejde, der kan spare dig for flere tusinde kroner om året. Først kan du undersøge de forskellige bidragssatser i de forskellige realkreditinstitutter, i forhold til det lån du gerne vil have. Der kan være en forskel, der kan give en besparelse. Endvidere kan det være, at et lån, der giver mere sikkerhed, enten med fast rente, eller længere mellem at renten kan ændre sig, har den samme omkostning til rente og bidrag, som et lån med en rente der er lav, men skifter ofte, pga. bidragssatsen. Så du kan få flere produkter til næsten den samme pris, selvom det ikke ser helt sådan ud.

Generelt er det dog de lån med afdrag og fast rente, der har de billige bidragssats. SÅ har du råd til afdrag, og ikke skal bruge afdragsfriheden til at afvikle anden dyrere gæld, kan det godt svare sig at søge mod denne låntype.

Bidragssats kan ikke stå alene

Prisen på bidragssatsen er dog ikke den eneste udgift. Der er også forskellige gebyrer i forbindelse med etablering eller omlægning / konvertering af realkreditlån. Endvidere er der på lån med variabel rente, tilknyttet en kursskæring, som betales når renten skal fastsættes, også kaldet refinansiering. SÅ husk at tage alle parametre med når du vælger realkreditinstitut. Husk udover pris, også at det kan være en fordel at vælge det realkreditinstitut du får anbefalet af din bankrådgiver, da du så får den økonomiske rådgivning med, som er vigtig, og også på den lange bane, kan være mange penge værd.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...