tirsdag den 18. februar 2014

Hvad er en investeringsforening

Efter nogle år, hvor frygten for investering har været stor, pga. finanskrisen, er flere og flere danskere igen begyndt at investerer deres penge i aktier og obligationer. Der åbner sig derfor en helt ny verden for mange, og der er mange nye investeringsmuligheder man skal kende. Man kan bl.a. investere i aktier, virk-somhedsobligationer, fonde, statsobli-gationer, strukturerede produkter, investeringsforeninger mv. Jeg vil i dette indlæg, fortælle, hvad en investeringsforening er.
Det grundlæggende i investeringsforeningen
En investeringsforening, er en måde hvorpå, man som investor, kan få adgang til en række investeringer, samlet i et enkelt værdipapir. En investeringsforening har en investeringsstrategi, det kan være danske aktier, IT, stabile aktier osv. Under den enkelte investeringsforening, finder man ofte 50 - 200 aktier eller obligationer, afhængig af hvilken type investeringsforening man køber. Skulle man selv købe, fx. 50 forskellige aktier, vil omkostningerne til disse handler blive store. Endvidere er det for mange, svært at holde øje med 50 forskellige virksomheder, i forhold til at vurdere om investeringen skal fortsætte, eller om man skal sælge og købe en anden aktie. Endvidere bliver risikoen også spredt ud, da det ikke betyder så meget for investeringsforeningen, hvis en af virksomhederne klare sig dårligt, eller helt går konkurs.
Så kort sagt hjælper en investeringsforening dig med at minimerer din risiko, samt at få adgang til en lang række forskellige virksomheder, uden store handelsomkostninger.

Omkostninger
Det er selvfølgelig ikke gratis at købe en investeringsforening. Udover selve omkostningen til at købe værdipapiret til sit depot, har investeringsforeningen en omkostning for at administrerer selve foreningen, samt køb og salg af aktier i investeringsforeningen. Omkostningen er meget forskellig, og ligger fra 1 % til 2,5%. Man bør derfor undersøge omkostningen, inden man vælger at købe investeringsbeviset. Omkostningerne kan man altid få udleveret, eller finde på foreningens hjemmeside.

Passer til mange
Investering via en investeringsforening, bør være noget som alle alm. investorer bør se på. Der er ikke mange af os der har indblik i aktie og obligationsmarkedet, og der får man hjælp i investeringsforeningen, da de sørger for at optimerer investeringen, ved at købe og sælge de værdipapirer, der umiddelbart har det bedste afkastpotientiale. Søg også gerne hjælp i din bank, eller direkte hos foreningen, som gerne vil hjælpe dig med at vælge de investeringsforeninger, som passer til din risikovillighed.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...