onsdag den 21. november 2012

Opsigelse af realkreditlån


Billed: www.sxc.hu Fotograf: rigor789

Opsigelse af realkreditlån
Opsigelse af realkreditlån er nødvendigt, når man vil indfri eller konverterer / omlægge sit fastforrentede kreditforeningslån. Det skyldes at lånet er baseret på obligationer, og at der derfor en obligationsejer / Investor som er beskyttet mod dag til dag opsigelse. For at gøre dette mere overskueligt vil jeg her beskrive processen omkring opsigelse af realkreditlån

Obligationsejer / Investor
Når man låner penge i et realkreditinstitut sker der det, at realkreditinstituttet udsteder obligationer på vegne af jer. Disse sælges på fondsbørsen til en investor, som kunne være en privat person, der ønsker at placerer en del af formuen i obligationer, eller fx en pensionskasse som skal have forrentet deres kunders indestående. Investoren ved at når han køber en realkreditobligation, så er han sikret et bestemt afkast, da der en fast rente, over en fast løbetid. Det er dog sådan at obligationsejeren risikerer at udstederen vil indfri obligationen, for at indfri gælden. Dog vil der altid være en frist på opsigelsen. Fristen er 2 måneder før næste termin. Jeg vil illustrere nedenfor.
Man kan godt indfri obligationslånet før den termin der ligger 2 måneder før opsigelsesvarslet, men er blot forpligtet til at betale renten på obligationen frem til den næste termin. Dette er også kaldet differencerenter.

For yderligere uddybning, se dette indlæg: http://gratis-hjaelp.blogspot.com/2012/07/laneomlgning-omkostninger-der-er-i.html
Opsigelsesfrist
Opsigelse af realkreditlån skal ske senest 2 måneder før næste termin. Dvs. at skal lånet opsiges til indfrielse mellem d. 01.11 og d. 31.12 skal opsigelsen af lånet ske senest den sidste hverdag i oktober, for at betale mindst mulig differencerente til obligationsejeren.

Skal du opsige dit lån, skal du kontakte din bank eller kreditforening, som kan hjælpe dig med at opsige lånet, samt rådgive dig til, hvilken indfrielsesmetode du skal benytte dig af, og evt. til hvilket lån du skal/kan konverterer, hvis det er formålet med opsigelsen.

tirsdag den 20. november 2012

Hvad er alderspension


Hvad er alderspension
Med den nye skattereform forsvinder kapitalpension som opsparingsprodukt, og bliver erstattet af en ny alderspension. Dette har konsekvenser for rigtig mange danskere, og derfor stiller mange sig selv det spørgsmål Hvad er alderspension, og hvilken betydning har de nye regler for mig. Det vil jeg her give dig et kort overblik over.
Alderspension fra 01.01.2013
Den nye alderspension træder i kraft fra 01.01.2013, og afløser herved kapitalpension, som der ikke kan indskydes penge på fremadrettet. Alderspensionen er et opsparingsprodukt som bliver udbetalt som en sum ved pensionering, dvs. at hele opsparingen kan udbetales på en gang. Der kan indskydes 27.600 kr. på en alderspension (2013 tal) Du får ikke fradrag for dine indbetalinger, men skal heller ikke betale skat når pengene skal udbetales. Afkastet på kontoen beskattes med PAL skat, som er 15,3 % (2013) hvilket er noget lempeligere end opsparing af frie midler, som beskattes som personlig indkomst, helt op i topskatten.

Skatterabat i 2013
I hele 2013 får du en skatterabet på at få udbetalt din kapitalpension, og lave den om til en alderspension. Er du pensionist kan du også få ordningen udbetalt som frie midler, med en skatterabat på 2,7 %, da du kun skal betale 37,3 % i skat af udbetalingen, mod de normale 40 %.

Andre muligheder for kapitalpension
Du kan vælge at lade din kapitalpension stå. Det kan være en fordel hvis du har mange værdipapirer stående, som der er store omkostninger ved at få solgt, eller hvis du har nogle obligationsafdelinger som er skattefrie ved salg, som du ikke ønsker at komme af med nu. Ulempen er selvfølgelig at du ved udbetaling af kapitalpensionen efter år 2013, skal svare 40 % i afgift, og derved går glip af skatte rabatten.
Du kan også vælge at konverterer din ordning til en ratepension eller livrente, og på den måde ændre din opsparing.

Tag stilling til din pension - Husk forskudsopgørelsen
Under alle omstændigheder, skal du tage stilling til din/dine kapitalpensioner i løbet af 2013. Du skal være opmærksom på at der ikke kan indbetales på kapitalpension fra d. 31.12.2012 og du derfor skal ændre din forskudsopgørelse, hvis du indskyder frie midler, for ikke at få et skattesmæk i 2014.

Billed: www.sxc.hu  fotograf: algiamil

torsdag den 15. november 2012

Hvad er forældrekøbHvad er forældrekøb
Forældrekæb er igen en ting som er blevet populært, efter ejendomspriserne de seneste år er kommet ned på et mere fornuftigt niveau. Samtidig er efterspørgslen på lejeboliger i store byer som København, Aarhus, Odense og Aalborg ekstrem stor, og mange unge står ved studiestart uden bolig, og må leve på slump ved venner og familie, eller bruge mange timer på transport. Derfor vil mange forældre gerne købe en bolig deres børn kan bo i, godt og billigt. Men er det en fordel, og hvad skal man være opmærksom på ved forældrekøb.

Finansiering af forældrekøb
Normalvis er det mere kompliceret at få finansiering til en udlejningsbolig, da der laves en rentabilitetsberegning. En rentabilitetsberegning, kort fortalt, er en beregning af hvor meget gæld en ejendom kan bære, i forhold den indtjening den kan generere. Ved forældrekøb tages der ikke højde for denne beregning. Her kan man få op til 80 % belåning i realkreditinstituttet, og resten i banken, hvis man har brug for det. Det betyder at man kan få en billig finansiering på en større del af boligen.


Fordele ved forældrekøb
Fordelene ved forældrekøb er at man kan give sine børn mulighed for at bo godt til en markedspris, og derved sikre at den unge kommer godt fra land. Endvidere er det muligt at give sit barn en del af lejen i gave. Det kan fx. være den del af gælden der er afdrag, og på den måde afdrager du til dig selv, og dit barn sparer penge. Den sidste del er at du lovligt kan sælge ejendommen til 15 % under den offentlige ejendomsværdi, uden at skulle betale skat af det eventuelle gavebeløb.

Ulemper ved forældrekøb
Ulemperne ved forældrekøb er at den unge kan føle sig bundet til at blive boende, eller til at fuldfører et studie, som viser sig ikke at være det rigtige. Endvidere at den unge finder en kæreste og gerne vil flytte sammen. Ønsker barnet ikke at bo i boligen, kan den være svær eller dyr at sælge, og du kan blive tvunget til at leje den ud til anden side. Her skal du også være opmærksom på at boligen skal have været udlejet som forældrekøb i mindst 2 år, ellers kan kreditforeningen kræve en rentabilitetsberegning, og lånet kan blive nedskrevet.

Jeg håber du med dette har fået et lille indblik i hvad forældrekøb er for en størrelse.

tirsdag den 6. november 2012

Teknisk insolvent


Teknisk insolvent
Finanskrisen og boligmarkedets nedtur, har virkelig ændret på økonomierne for mange danske familier. Helt almindelige familier, som ellers har en helt fornuftig økonomi, kan på papiret være blevet tekniske insolvente. Og hvad betyder det, og hvilke økonomiske konsekvenser kan det have for en privatøkonomi. Det vil jeg forsøge at belyse i dette indlæg.

Hvad er teknisk insolvens
Teknisk insolvent vil sige, at der er mere gæld end der er aktiver / formue. I mange tilfælde, er der ikke blevet ændret på gældssiden, men derimod er det aktiverne som hus og bil som er faldet i værdi. I det daglige, er det ikke sikkert det vil have den store betydning, men det er vigtigt at have en god kontakt til banken, og  sikre at man, mindst en gang om året får økonomien gennemgået, på den måde kan der sættes ind for at være teknisk insolvent.


Konsekvenser
Den helt almindelige familie som ønsker/er tvunget til anden bolig eller bil, vil stå i en rigtig uheldig situation, da det måske kun er muligt, ved at sælge det nuværende med tab. Det er rigtig hårdt for økonomien, at skulle afvikle tab på gammel bolig samtidig med, at man gerne vil have den nye drømmebolig, og det vil i dag være rigtig svært at få banken med på en sådan løsning. Derfor er et årligt møde med banken vigtig, for i sådan en situation vil man få et overblik over formuen, og der kan så sættes ind, så de fremtidige drømme kan blive en realitet.
Ved skilsmisse, arbejdsløshed og dødsfald, hvor boligen skal sælges kan der indtræffe teknisk insolvente forhold. Grunden til at det er ekstra hårdt i en skilsmisse, er at boligen ofte skal realiseres, og derved kan situationen ikke afventes med tid og ekstra afdrag.

Hvordan modvirker man teknisk insolvens
Hvis du ønsker at komme en situation i forkøbet, hvor du kan risikerer at skulle sælge med tab, og derved er teknisk insolvent, er der to ting at gøre. Du kan forøge dine aktivers værdi, eller du kan afdrage på gæld. For de fleste vil afdrag være det letteste, da det er svært at øge boligens værdi, uden omkostninger til følge. Og ofte følges omkostningen til forbedringen og værdistigningen ad, hvis ikke at omkostningen endda er den største. Så sørg for at afdrag på din gæld. Gerne den dyre gæld først. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...