tirsdag den 15. november 2016

Regler for ratepension

Ratepension er den pensionsordning, som langt de fleste danskere kender, efter at kapitalpensionen blev lagt i graven. Der er ingen tvivl om at opsparing til pension er blevet utrolig vigtig, og set i lyset af dette, vil jeg her give dig et overskueligt overblik over de regler, som kendetegner en ratepension.

Regler for ratepension
Der er mange der bliver forvirrede, når man snakker pension, da der er mange muligheder for at spare op til pensionstilværelsen, og endnu flere regler, forbehold og lovparagraffer der skal involveres. I dette indlæg vil jeg opridse regler for ratepension, for at skabe mere klarhed over netop denne type, ratepension, som mulighed for pensionsopsparing.Overordnet om ratepension
En ratepension kommer til udbetaling, som månedlige rater over min 10 år og maks. 25 år. Indskud på ratepension kan give fradrag op til topskat, og derved kan indskud gøres med op til 52,5 % fradrag. Ratepensioner skal starte udbetaling, senest ved det 75/79 år, afhængig af din alder, da den afgør hvornår du kan gå på pension/efterløn. Man kan maks. indskyde 52.400 kr. på en ratepension pr. år (2016), også kaldet opfyldningsfradraget. 


Placering af ratepension
En ratepension kan placeres, som kontante midler på en højrentekonto, i investeringspuljer hvor banken investerer pengene for dig eller i et depot, hvor man selv køber aktier og obligationer for pengene. Har man et depot, må man maks. placerer 20 % af den samlede opsparing i en enkeltaktie eller obligation. Dog må man altid have en beholdning af et værdipapir, op til værdien af opfyldningsfradraget, som nævnt ovenfor.

Ved udbetaling, beskattes udbetaling som personlig indkomst, og man betaler derfor bund- eller topskat af udbetalingen. Man vil ofte forsøge at tilrettelægge udbetalingerne således, at man kun betaler bundskat af pengene, dvs. 37,5 %. I nedenstående eksempel kan du se hvad forskellen er på at spare op på en ratepension, mod at spare pengene op "normalt" altså på en bankkonto, når man betaler topskat.

Skattefordelen ved ratepension
Det forudsættes, at der indsættes et beløb, svarende til 10.000 kr. Renten er 2,5 % p.a. Da man på ratepension får fradrag i skatten, op til topskat, vil et indskud der koster dig 10.000 kr. svare til et indskud på 21.052 kr. da 21.052 kr. fratrukket 52,5 % er 10.000 kr. Derfor forrentes der 21.052 på ratepension, mens der kun forrentes 10.000 på kontant frie midler.

                                    Pension                                                   Frie Midler

Renteafkast:               2,5 % af 21.052 = 526,30 kr.                   2,5 % af 10.000 = 250 kr


Skat af rente:             15,, % af 526,30 = 80,52 kr.                     52,5 % af 250 kr. = 131,25


Bundskat ved 
udbetaling:                 37,5 % af (526,30 - 78,95) = 167,76      


Tilbage                      526,30 - 80,52 -167,76 = 278,02              250 - 93,75 = 118,75


Af dette regnestykke ses det, at et indskud svarende til 10.000 kr, på ratepension giver et afkast på 278,02 kr. efter skat, og et afkast af frie midler giver at afkast på 118,75 kr. altså en forskel på 159,27 kr. hvilket må siges at være et betydeligt bedre afkast. Dette selvfølgelig i et scenarie, hvor man indsætter penge på ratepension svarende til topskattegrænsen, og får dem udbetalt til bundskat.

Indskyder man til bundskat, og får udbetalt til bundskat, ser sammenligningen sådan ud:
Det forudsættes at der er en bundskat på 37,5 %.

                                    Pension                                                   Frie Midler

Renteafkast:               2,5 % af 16.000 = 400 kr.                     2,5 % af 10.000 = 250 kr


Skat af rente:             15,3 % af 400 = 61,20 kr.                      37,5 % af 250 kr. = 93,75


Bundskat ved 
udbetaling:                 37,5 % af (400 - 61,20) = 127,05      


Tilbage                      400 - 61,2 -127,02 =  211,78                  250 - 93,75 =156,24

Heraf ses det at formuen vil ende med at være 55,54 kr. højere, selv hvis det hele foregår ved bundskat. Indskud på ratepension, i forhold til formueoptimering, er derfor i mange tilfælde, en rigtig god ide.

mandag den 14. november 2016

Modregning i førtidspension


At beregne modregning i førtidspension, kan være ret kompliceret, da der er flere ting der kan modregnes. Der findes online beregnere som kan give dig et indblik i, hvad du ca. kan forvente i udbetaling af førtidspension. Dog skal du vide en masse om indtægter og formue for din ægtefælle samt dig selv. Jeg vil derfor her, give dig et hurtigt indblik i reglerne for modregning, så du er bedre rustet til udregningsmodellerne, eller en snak med kommunen / Udbetaling Danmark

Kort om - Hvad er førtidspension
Førtidspension gives til personer som har mistet arbejdsevnen, i sådan en grad, at de vurderes ikke at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet. I 2003 blev reglerne for førtidspension ændret radikalt. Før 2003 var der 4 typer førtidspension, og reglerne for udbetaling og modregning var meget komplicerede. Endvidere vil nogle, argumenterer for at det var for "nemt" at få førtidspension. Reglerne blev derfor simplificeret sådan at der kun er en førtidspension. Samtidig blev reglerne for hvem der må få førtidspension strammet væsentligt.

Fradrag i indtægt hos ægtefæller eller samlever:
Er ægtefællen ikke-pensionist, foretages et fradrag i ægtefællens indtægt svarende til pensionssatsen for gifte/samlevende, dvs. 185.388 kr. Efter dette fradrag kan ægtefællens indtægt højst indgå i pensionsberegningen med 241.400 kr. Er også ægtefælle eller samlever pensionist, er indtægtsgrænsen 365.100 kr. Disse beløb indgår i beregningsgrundlaget for fradragsbeløbet.


Bundfradrag ved førtidspension

Man har dog et bundfradrag, som ikke modregnes i førtidspensionen:

                                                   Fradrag:

Enlig                                             74.300 kr.
Gift med ikke-pensionist            117.700 kr.
Gift med pensionist                    117.700 kr.

Førtidspensionen nedsættes med 30 % af beregningsgrundlaget efter fradrag, dog kun 15 % hvis begge er pensionister.

Indtægtsgrundlaget udgør alt indtægt, på når sociale pensioner som sygedagpenge, folkepension mv. Dog med maks. grænser på 216.400 kr. og 365.100 kr. som beskrevet ovenfor.

Jeg håber dette har givet dig et hurtigt indblik i modregning i førtidspension. Du er meget velkommen til at sende en kommentar hvis du har kommentarer eller spørgsmål. Ønsker du at få en nærmere beregning, kan du følge linker herunder.

Beregning Førtidspension
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...