søndag den 21. marts 2010

Bankrådgiver løn

Når man tænker på at blive bankrådgiver, er det selvfølgelig også relevant at finde ud af hvad en "normal Bankrådgiver Løn er. Det er dog ikke bare sådan lige at slynge et tal ud, for en bankrådgiver løn afhænger af flere forskellige faktorer. Jeg vil her kort beskrive de forskellige faktorer og komme med et bud på en gennemsnitsløn for en bankrådgiver.

En bankrådgiver løn afhænger, som tidligere nævnt af flere faktorer. Det er bl.a. erfaring/kvalifikationer, virksomheden og præstationer. Det skal dog siges at lønnen er middel og derover, hvilket betyder at det er et godt lønnet job, med gode muligheder for at tjene gode penge.

Som nyudlært skal man altid forvente at få en lavere løn, end en bankrådgiver der har 20 års erfaring, og som har kunnet vise hvor god vedkommende er. Har man dog tidligere erhvervserfaring, eller kan man på anden måde dokumentere sine kvaliteter kan der være mulighed for at få lidt ekstra i posen.
Lønnen afhænger også af den virksomhed man er ansat i. Nogle er delvist fastlønnede og med delvis provision, andre virksomheder køre fast løn efter anciennitet og andre igen kører lønspænd hvor lønnen fastsættes ud fra bl.a. præstationer. Lige præcis præstationer er et af de bedste midler til at forhandle løn når man er bankrådgiver. Kan man vise nogle gode salgstal, og rammer man sit budget og mere til, er der god mulighed for at forhandle en god løn hjem.

Skal der sættes tal på en bankrådgiver løn, vil jeg anslå at man starter på ca. 350.000 kr. og op til 600.000 kr. for de allerbedste. Man det bedste du kan gøre er at høre lidt omkring vedr. aflønningspolitikker, og så stole på dig selv og vise at du tror på dig selv.

fredag den 12. marts 2010

Førtidspension sats


Find her førtidspension sats for år 2010. Førtidspension skal sikre, at også mennesker med varig nedsat arbejdsevne har et forsørgelsesgrundlag. Alle der før den 1. Januar 2003 har søgt eller fået tilkendt førtidspension, er fortsat omfattet af de regler, der var gældende indtil denne dato.

Satserne for førtidspension er for alle der efter den 1. Januar 2003 har fået tilkendt førtidspension.

Gifte samlevende                166.104 kr. pr. år
Enlige                                 195.420 kr. pr. år
Førtidspension kan tilkendes personer ml. 18 år og folkepensionsalderen, hvis man opfylder reglerne om indfødsret og bopælstid. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

-          Arbejdsevnen skal være varigt nedsat.
-          At den er nedsat i sådant omfang, at man ikke er i stand til at forsørge sig selv.
-          At alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet.

Det er kommunen der afgør om man kan få førtidspension. De har 3 måneder fra sagen indgår til at komme med en endelig afgørelse. Kan sagen ikke afgøres indenfor 3 måneder, skal kommunen lave en redegørelse på hvorfor sagen ikke  er afgjort.

Dette var lige kort om førtidspension sats og generelt om førtidspension. Har du lyst til at vide noget om modregning i førtidspension, klik da her.

mandag den 8. marts 2010

Elev i bank

At være elev i en bank er en ganske udemærket måde at starte en god uddannelse, med en masse praktik, og knap så meget skole i forhold til at læse finansøkonom.

Som elev i bank, kombinerer man praktisk erfaring, med teoretisk viden, og får et forløb hvor man igennem 2 år, tilegner sig en masse viden indenfor banksektoren, og får lov at prøve det strakt efter man har lært det. Man får løn under uddannelse, som første år svarer til ca. 2,5 gange udeboende SU, og andet år ca. 3 gange udeboende SU. Samtidig bliver man inkluderet i bankens eventuelle bonusordning, man får pension som udgør 10 % oveni lønnen, og man får gode priser på egne bankforretninger.

Elev uddannelsen varer 2 år, og i løbet af de 2 år er man på skole ca 50 dage. Man er ofte afsted ml. 2 og 4 dage pr. modul. Man er på skole med andre elever fra forskellige pengeinstitutter, hvilket gør at man får indsigt i hvordan andre gør. Det er dog desværre sådan at antallet af elever der ansættes i bankerne falder. Dette skyldes at man i højere grad ønsker finansøkonomer, da disse har en bredere teoretisk viden når der er færdige. Endvidere er det billigere for bankerne at ansætte finansøkonomer, da de ikke kræver meget efteruddannelse, og kun skal supplere op med få fag, som banken som udgangspunkt betaler.

Når de to år som elev er gået, kan du, hvis du ønsker at blive bankrådgiver, læse akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som giver dig gode muligheder for at få et rigtig spændende job i finanssektoren.

Pensionstillæg 2010

Satserne for pensionstillæg 2010 er som følger:

Enlige/reelt enlige 67.896 kr. pr. år maksimalt pr. person

Gifte/samlevende 32.820 kr. pr. år maksimalt pr. person

Definitionen på en reelt enlig er: Pensionist, der lever alene eller sammen med en anden person i et ikke ægteskabslignende forhold, fx logerende eller slægtninge


Vær opmærksom på at der modregnes i pensionstillæg for indtægt fra ægtefælle/samlever samt egne løbende pensionsudbetalinger. Endvidere modregnes positiv kapitalindkomst, altså renteindtægter samt udbytte og overskud på salg af aktier fra placering i friemidler. Renter og udbytter fra pensionsordninger modregnes ikke i pensionstillæg 2010.03.08


Du kan få hjælp i din bank, til at optimere din økonomi, sådan at du får højest muligt pensionstillæg.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...