mandag den 8. marts 2010

Pensionstillæg 2010

Satserne for pensionstillæg 2010 er som følger:

Enlige/reelt enlige 67.896 kr. pr. år maksimalt pr. person

Gifte/samlevende 32.820 kr. pr. år maksimalt pr. person

Definitionen på en reelt enlig er: Pensionist, der lever alene eller sammen med en anden person i et ikke ægteskabslignende forhold, fx logerende eller slægtninge


Vær opmærksom på at der modregnes i pensionstillæg for indtægt fra ægtefælle/samlever samt egne løbende pensionsudbetalinger. Endvidere modregnes positiv kapitalindkomst, altså renteindtægter samt udbytte og overskud på salg af aktier fra placering i friemidler. Renter og udbytter fra pensionsordninger modregnes ikke i pensionstillæg 2010.03.08


Du kan få hjælp i din bank, til at optimere din økonomi, sådan at du får højest muligt pensionstillæg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...