onsdag den 24. november 2010

Hvad er kassekredit


En kassekredit er en mulighed for at få en variabel låneramme på fx løn- eller budgetkonto. Endvidere giver det en tryghed for, at har man brug for penge, så skal man ikke spørge banken først, eller optage et dyrt forbrugslån, men kan blot hæve pengene, indenfor den ramme man har fået givet af banken.

Man kan sige at en kassekredit fungerer som et overtræk på kontoen, men da det er godkendt, er renten meget lavere, og man undgår rykkere og sure opkald fra banken.Kassekreditten kan tilknyttes lønkonto eller budgetkonto. På løn fungerer den som buffer for forbrug, bl.a. hvis man gerne vil købe en dyr ting, før man har sparet op, eller man i en måned har brug for lidt flere penge end man har tjent. På budgetkontoen fungerer den som buffer for udsving i måneder hvor der er mange store regninger.

Man kan få bevilget en kassekredit af banken, hvis ens økonomi er fornuftig, man ikke tidligere har lavet mange overtræk, ikke er registreret og generelt har overholdt indgåede aftaler.

mandag den 22. november 2010

Hvad er et ejerpantebrev

Når man handler med fast ejendom, løber man ofte ind i begrebet ejerpantebrev. Mange undrer sig nok over hvad et ejerpantebrev er, og hvad der bruges til. Jeg har derfor skrevet dette korte indlæg, der på en simpel måde vil give dig indsigt i dette.
Hvad er et ejerpantebrev
Et ejerpantebrev er et dokument/pantebrev, hvor ejendommens ejer både står som pantsætter og panthaver, altså som både debitor og kreditor. Derfor er et ejerpantebrev som udgangspunkt ikke stillet direkte til sikkerhed for noget. Ejerpantebrevet er på den måde et dokument som man som ejer af en ejendom, kan bruge til at stille sikkerhed, for fx kreditter, forbrugslån, banklån eller andre mellemværender med enten banker, andre långivere, personer mv.


Hvordan registreres et ejerpantebrev
Et ejerpantebrev skal registreres i tingbogen, ved at man foreteger en tinglysning. Dette for at man kan registrerer at der er på den pågældende ejendom, er en kreditor der har en ret i ejendommen. Det foregår på den måde, at der bliver udfærdiget og tinglyst et ejerpantebrev i ejendommen. Långiver udfærdiger et gældsbrev (lånedokument) som låntager skal underskrive. Endvidere udfærdiges en håndpantsætningserklæring, hvor der står, at banken nu har håndpant i ejerpantebrevet, dvs. at banken har fået ejerpantebrevet i hånden som sikkerhed for det lån, man har udstedt. Banken tinglyser nu et underpant i ejerpantebrevet, så den indtræder i kreditorrækkefølgen.


Ejerpantebreve er ikke så udbredte som tidligere, men laves dog stadig. Tidligere foregik det med fysiske dokumenter, men efter indførslen af digital tinglysning, håndpantsættes ejerpantebreve ikke længere, da de kun findes elektronisk.

torsdag den 4. november 2010

Hvad er foliorente og indskudsbevisrente


Man hører og læser i disse tider om at renterne stiger og falder, men der bruges forskellige begreber om renten, og hvad betyder så foliorente og indskudsbevisrente?

For lige at give noget baggrundsviden, vil jeg kort fortælle dig om nationalbankens rolle idette. Nationalbanken fungerer som en bank for banker. Dvs. at private banker kan indsætte og låne penge hos nationalbanken. Og det er her foliorenten og indskudsbevisrenten kommer i spil. De to renter angiver nemlig hvad pengeinstitutterne kan få i rente af de penge de sætter ind.

Der er to måder bankerne kan indsætte penge. De kan indsætte på en ”åben” konto, hvor de fra dag til dag kan indsætte og hæve pengene. I dette tilfælde bruger man foliorenten, som så fortæller hvad man kan få i rente på sådan en konto.
Den anden måde er at bankerne kan indsætte penge med 7 dages binding. Hver fredag kan der indskydes, og den efterfølgende fredag frigives pengene. Her er det indskudsbevisrenten der angiver renteprocenten for denne måde at indskyde.

Indskudsbevisrenten er højere end foliorenten, da man skal binde pengene lidt længere tid. Det er ligesom i ”det virkelige liv” hvor privatkunder kan få en højere rente, hvis de er villige til at binde pengene over en længere periode.

I det daglige påvirker foliorenten og indskudsbevisrenten os ikke. Dog er der lån, fx prioritetslån der følger indskudsbevisrenten plus et fast tillæg.

Den rente vi alle sammen kender er styringsrenten. Den fortæller hvad det koster at låne penge i nationalbanken, og det er når der bliver pillet ved denne, at der berører os alle, både på indlån og udlån.

tirsdag den 2. november 2010

Fordeling af arv

Fordeling af arv kan være en kompliceret ting, og derfor vil jeg her prøve at give dig en hurtig forståelse af hvordan arv fordeles, med og uden testamente.

For lige at slå fast hvad arv er, så er det det overskud der er i boet, når gæld og udenståender er betalt. Denne sum skal deles ud til ægtefælle/samlever, børn(inkl. adoptivbørn), børnebørn mv.

Dette billede illustrerer hvordan en arv fordeles mellem ægtefæller der ikke har oprettet testamente. Lad os antage at der er en samlet kontant samlet sum mellem de to ægtefæller på 1.000.000 kr. Den fordeles sådan at halvdelen automatisk tilfalder længstlevende ægtefælle. Den anden halvdel, som er afdødes halvdel, fordeles med 50 % til længstlevende ægtefælle, og 50 % til afdødes børn.
Det betyder at længstlevende ægtefælle SKAL give børnene 250.000 kr. Pengene skal falde, og hvis børnene er under 18, bliver de sat i forvaltning. Det betyder at man enten skal tage pengene af de kontante midler der er, eller optage lån, såfremt størstedelen af værdien kommer fra friværdi i boligen.

Dette billede viser hvordan arven kan fordeles med testamente. Nu er tvangsarven nede på 1/8 af den afdødes del, og det betyder at tvangsarven til børn nu er 62.500 kr. ud af den samlede formue på 1.000.000. Dette kan betyde at man kan blive boende i huset, og bevare den levestandard man har haft indtil dødsfaldet. Det er også langt nemmere at udbetale de 62.500 kr, da langt de fleste danskere har en forsikring der giver en udbetaling ved dødsfald.

Nogle vil nok mene at man snyder børnene for nogle penge, men man skal overveje følgende. Er det i børnenes interesse at man tvinges til at sælge bil eller hus, samt får en forringet levestandard, samtidig med at man mister en forældre? Hvad skal børnene bruge pengene til, og har de brug for dem, i forhold til hvad den efterladte har brug for?

Jeg håber at du har fået et overblik over fordeling af arv.

mandag den 1. november 2010

Gode råd til din privatøkonomi

Her har jeg lige nogle gode råd til din privatøkonomi, som kan hjælpe dig til at få mere overblik over din økonomi og endda spare nogle penge.

1. Skær unødvendige udgifter væk på dit budget, som fx det fitness abonnement du alligevel aldrig bruger, eller det dyre telefonabonnement, der lige så godt kunne være taletid eller i hvert fald et billigere alternativ.

2. Skift til en billigere a-kasse. Uanset hvilken a-kasse du er medlem af, har du den samme rettighed til dagpenge. Der kan derfor være mange penge at spare ved at vælge et billigere alternativ.

3. Sammenlæg dine lån det billigste sted. Hvis dette ikke er muligt, så betal dine små lån ud først, for at skabe noget råderum i hverdagen. undgå endvidere fremover at låne til forbrug. Væn dig til at spare op før du køber. På den måde kan du spare rigtig mange penge.

4. Undgå impulskøb, og tænk over hvad du bruger dine penge på. Kan du spare fx 50 kr. om dagen, kan du spare 1.500 kr. om måneden. Det er da et beløb der kan mærkes.

5. Gennemgå dine forsikringer, og indhent tilbud hvert 2-3 år, så du sikrer dig at du altid har de billigste forsikringer.

6. Tjek dine internet- og telefonabonnementer og find ud af om du kan få lign. service til en bedre pris. Oftest kan man vi kampagn er og reklamer få rigtig gode tilbud.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...