torsdag den 29. september 2011

Basel 3 regler

Basel 3 regler

Basel 3 / III regler er et regelsæt der er kommet, i kølvandet på finanskrisen, for at sikre banksektoren internationalt, i forhold til at sikrer stabiliteten i den finansielle sektor, hvis en ny finanskrise skulle opstå.
Basel III stiller nye og strengere krav til bl.a. bankers kapitalisering og likviditetsberedskab og skal være fuldt indfaset ved udgangen af 2019. Det betyder at de finansielle virksomheder allerede nu, skal begynde at tilpasse sig de nye krav, så de er på plads i 2019.

Hvad indebærer basel 3 reglerne

Frem mod 2015 er solvenskravet fortsat på otte pct., men den rene egenkapital skal udgøre en stadig større del af solvensen. Fra to pct. i dag til 4,5 pct. i 2015, hvilket betyder, at bankerne i mindre grad kan bruge hybrid kernekapital og ansvarlige lån til at møde solvenskravet. Det betyder direkte oversat, at finansielle virksomheder, skal have flere kontanter til at stå på kistebunden - Altså skal der tjenes penge de næste par år, som kan sættes til side, som en slags opsparing til dårlige tider.Hvordan påvirker Basel 3  regler i Danmark

Man har i efteråret 2011 set de første rigtige virkninger af basel reglerne i Danmark. Flere finansielle virksomheder har fyret medarbejdere, eller varsler medarbejderreduktioner, herunder bl.a. Nordea, Jyske Bank, Spar Nord mv. Grunden er at man ønsker at mindske omkostningerne, for at tjene flere penge, til at polstre virksomhederne. Endvidere satte Jyske Bank, Danske Bank og Nordea renten op med 0,5 %, hvilket rammer rigtig mange danskere.

En gennemgang fra finanstilsynet af danske pengeinstitutter, pupliceret maj 2011, viser at 17 danske banker ikke lever op til kravene i basel 3. Det betyder højst sandsynligt at vi vil se flere fusioner eller opkøb af banker, de næste par år, da flere banker ikke kan eksistere som selvstændig virksomhed.

Største bank i Danmark


Største bank i Danmark

Hvem er den største bank i Danmark. Det spørgsmål er ret interessant for mange af os, specielt efter en årrække med konkurser, opkøb og sammenlægninger af banker og pengeinstitutter u Danmark. Der er forskellige metoder til opgørelse af hvilken bank der er den største. Mnak kan måle på Omsætning, resultat, kunder osv. Finansrådet og Finanstilsynet har dog valgt at bruge arbejdende kapital som målestok for bankernes størrelse.

Hvad er arbejdende kapital

Arbejdende kapital er defineret som summen af indlån, egenkapital, udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud. Endvidere har Finansrådet og Finanstilsynet besluttet at vurderer bankerne, udelukkende på bankdriften, og medtager således ikke Realkredit- Forsikrings- eller andre brancheområder, der ikke er reel bankdrift. Grunden til dette er at der er stor forskel på de danske banker, i forhold til hvor meget af dette de selv udbyder, og hvor meget er samarbejdsaftaler med eksterne leverandører.


Danmarks største bank er???

Opgørelsen fra Finansrådet og Finanstilsynet, baseret på 2010 tal fra danske banker, pengeinstitutter og sparekasser. Og Danske Bank, er klart den største bank i Danmark, efterfulgt af Nordea Bank Danmark og Jyske Bank. Herunder kan du se en liste med banker, og den opgjorte arbejdende kapital, opgjort i mio. kr.:

Danske Bank     1.335.076
Nordea                348.118
Jyske Bank           173.312
Nykredit Bank     103.252
Sydbank                98.862
Spar Nord              51.558

Af listen ses det tydeligt at Danske Bank i denne måling er lang den største, med næsten 1.000.000 mio kr.

Det skal dog bemærkes at koncern tal kan være meget anderledes, da der her vil tages højde for udenlandske forretninger, samt forsikrings, realkredit. Leasing- finansieringsvirksomhed mv.

onsdag den 28. september 2011

Få billigere forsikringFå billigere forsikring

Det er nemmere end du tror at få billigere forsikringer. Du skal blot forhandle med dit forsikringsselskab. Det lyder umiddelbart ret enkelt, og svært på en gang, og vil forsikringsselskabet overhovedet sænke prisen?

Kun 18 % forespørger på billigere forsikring

En undersøgelse lavet af Loyalty Group, der bl.a. er blevet bragt frem i Jyllandsposten d. 26. september 2011, viser at kun 18 % af forsikringskunderne, forsøger at forhandle om prisen med deres forsikringsselskab. Der er ikke noget tal på hvor mange der rent faktisk opnår rabat, men min erfaring siger mig at mellem 80 og 90 % uden større besvær får billigere forsikringer, ved blot at forespørge om det. Grunden til dette er at forsikringsselskaberne er i hård konkurrence, og vil gå langt for at holde på kunderne. Dog skal de selvfølgelig tjene penge på deres produkter, så der er også en grænse for hvor meget rabat man kan få.


Hvordan får jeg billigere forsikring

Før du indgår i en prisdialog med dit forsikringsselskab, kan du gøre nogle ting, for at opnå mest mulig rabat. Du kan gå på www.forsikringsguiden.dk, hvor du kan indtaste dine oplysninger om villa- bil- indboforsikging mv. og få en sammenligning fra forskellige forsikringsselskaber, på pris og dækning.
Du bør også gøre dig en overvejelse om dine dækninger er optimale, og om du i stedet for at få rabat på dine forsikringer, vil have en bedre dækning. Det kan være i form af en lavere selvrisiko, højere forsikringssum, tilvalgsdækning mv. Nogle gange er det nemmere at få mere for de samme penge, end rabat.
Vær ikke bange for at flytte forsikringsselskab, og gør dit nuværende forsikringsselskab opmærksom på dette. Alternativt kan du få et tilbud fra et andet forsikringsselskab, som du kan bruge til at presse prisen, eller forbedre dækningerne med. Kan dit nuværende forsikringsselskab ikke give et godt tilbud, kan du jo skifte til dem du har fået et tilbud af.

Pris kontra dækning

Husk altid at du skal have nogle dækninger, som sikrer dig og din familie i tilfæde af ulykke. Gå derfor aldrig efter det billigste tilbud hvor der er gået på kompromis med dækningerne, da dette kan koste dyrt i den sidste ende.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...