torsdag den 29. september 2011

Største bank i Danmark


Største bank i Danmark

Hvem er den største bank i Danmark. Det spørgsmål er ret interessant for mange af os, specielt efter en årrække med konkurser, opkøb og sammenlægninger af banker og pengeinstitutter u Danmark. Der er forskellige metoder til opgørelse af hvilken bank der er den største. Mnak kan måle på Omsætning, resultat, kunder osv. Finansrådet og Finanstilsynet har dog valgt at bruge arbejdende kapital som målestok for bankernes størrelse.

Hvad er arbejdende kapital

Arbejdende kapital er defineret som summen af indlån, egenkapital, udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud. Endvidere har Finansrådet og Finanstilsynet besluttet at vurderer bankerne, udelukkende på bankdriften, og medtager således ikke Realkredit- Forsikrings- eller andre brancheområder, der ikke er reel bankdrift. Grunden til dette er at der er stor forskel på de danske banker, i forhold til hvor meget af dette de selv udbyder, og hvor meget er samarbejdsaftaler med eksterne leverandører.


Danmarks største bank er???

Opgørelsen fra Finansrådet og Finanstilsynet, baseret på 2010 tal fra danske banker, pengeinstitutter og sparekasser. Og Danske Bank, er klart den største bank i Danmark, efterfulgt af Nordea Bank Danmark og Jyske Bank. Herunder kan du se en liste med banker, og den opgjorte arbejdende kapital, opgjort i mio. kr.:

Danske Bank     1.335.076
Nordea                348.118
Jyske Bank           173.312
Nykredit Bank     103.252
Sydbank                98.862
Spar Nord              51.558

Af listen ses det tydeligt at Danske Bank i denne måling er lang den største, med næsten 1.000.000 mio kr.

Det skal dog bemærkes at koncern tal kan være meget anderledes, da der her vil tages højde for udenlandske forretninger, samt forsikrings, realkredit. Leasing- finansieringsvirksomhed mv.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...