torsdag den 25. februar 2010

Ledighed i Danmark 2009

Ledighed i Danmark 2009 steg. Der blev flere ledige, pga. den globale finanskrise, som har bevirket at mange virksomheder har måtte skære ned, pga. faldende efterspørgsel. Oveni den økonomiske afmatning har den længste vinter ramt Danmark i 2009/2010 hvilket har bevirket at byggefagene er hårdt ramt af vinterfyringer.

Nedgangen i produktionen igennem 2009 og byggeriets stilstand gør at Økonomien i Danmark har meget svært ved at få fodfæste igen. Da lønmodtagerne ikke i øjeblikket har den samme mængde penge til forbrug, og fordi at købelysten generelt er faldet. Det betyder at der bliver sparet op og betalt af på gæld, i stedet for at forbruge. Selv den lave rente og skattelettelser ser ikke ud til at hav den store effekt endnu.

Man kan håbe på at vinteren snart er slut så den ledighed der var i Danmark fra 2009 kan begynde at falde, så økonomien igen kan komme i sving. OECD venter dog, at arbejdsløsheden herhjemme kommer helt op på 7,9 procent af arbejdsstyrken i år 2010. Det er betydeligt mere end de fem procent, som de fleste danske økonomer har vurderet som realistisk, men en del af forskellen skyldes, at OECD bruger internationale metoder til at opgøre ledigheden med. Korrigeres der for det, venter de en ledighed omkring syv procent, eller godt og vel 200.000 personer, eftersom arbejdsstyrken herhjemme er tæt på 2,9 millioner personer.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...