tirsdag den 12. marts 2013

Hvad er en årsopgørelse

Copyright (c) 123RF Stock Photos
Hvad er en Årsopgørelse
Årsopgørelsen er en del af danskernes private skatteregnskab, og er sammen med forskudsopgørelsen, to af de vigtigste grundsten i en privatøkonomi. Hvor forskudsopgørelsen, kan sammenlignes med et budget, altså en oversigt over anslåede indtægter og udgifter, kan årsopgørelsen, sammenlignes med et regnskab, der fortæller hvordan det er gået i det forløbne år. Årsopgørelsen dækker dog kun de ting der vedrører skat, og kan derfor ikke stå alene i din privatøkonomi. Den fortæller dog hvor meget du har tilbage af din løn når skattefar har været der. Hertil bør du også lave et budget over dine/jeres faste udgifter, så du ved, hvad rådighedsbeløbet er i din/jeres privatøkonomi.
-->
Hvilke tal er med på årsopgørelsen
På årsopgørelsen er angivet din skattepligtige indtægter, dine forskellige fradrag samt den skat du har betalt, i forhold til det du burde have betalt. Det betyder at du, når årsopgørelsen foreligger, kan risikerer at skulle betale et beløb til skat, fordi din årsopgørelse ikke har været korrekt. Du kan dog også opleve at få penge tilbage. Dette sker hvis du fx ikke har oplyst alle dine fradrag i forskudsopgørelsen, og dermed har betalt for meget i skat.

For at give dig et overblik over de forskellige tal der er typiske i en årsopgørelse, har jeg listet dem op her.

Indtægter
 • Løn, pension, SU
 • Overskud fra personlig ejet virksomhed samt udlejningsejendom
 • Renteindtægter
 • Gevinst ved salg af værdipapirer
 • Udbytter fra værdipapirer
Fradrag
 • Renteudgifter
 • Befordringsfradrag
 • Beskæftigelsesfradrag
 • Håndværkerfradrag
 • Betaling til A-Kasse og fagforening
Ejer man et hus eller sommerhus, skal man endvidere betale ejendomsskat. Beregningen af ejendomsskatten vil også fremgå af årsopgørelsen.

Tjek altid årsopgørelsen
De fleste tal bliver automatisk indberettet til skat, som indsætter dem i årsopgørelsen, men der kan også være fejl, eller tal der ikke er med i årsopgørelsen. Der ses ofte fejl i fradragene, herunder befordringsfradrag og håndværkerfradrag som de mest fremtrædende. Men også oplysninger om indkomst, der ikke er fra arbejdsgiver, har du selv pligt til at indberette til skat.

søndag den 3. marts 2013

Hvad er en forskudsopgørelse

Alle danskere over 18, vil i forhold til deres personlige skatteberegning, støde på to begreber. Forskudsopgørelse og Årsopgørelse. De to ting hænger sammen, og man skal vide have begge er, for at have styr på skatten, og på den måde sikrer sig, at man ikke får en stor skatteregning, eller andet mellemværende med skat. Dette indlæg vil fokuserer på Forskudsopgørelsen. 


Hvad er forskudsopgørelsen
Forskudsopgørelsen kan sammenlignes med et budget, hvor man angiver nogle forskellige tal for sin økonomi, sådan som man tror de vil komme til at være det kommende år. Ud fra dette, beregnes det en anslået skat, som man betaler i løbet af året, sådan at det ca. passer, når året er gået. Det er vigtigt at tallene er så præcise som muligt, da det hurtigt bliver dyrt at skylde skat penge. Dels skal der betales en rente af pengene, endvidere kan din skal blive justeret op efterfølgende år, hvilket betyder at dit rådighedsbeløb vil falde.

Hvad forskudsregistrerer man
Der er en lang række økonomiske tal man registrerer, for at kunne udregne den skat man skal betale i løbet af et år. Nogle giver fradrag, og reducerer derfor skatten. Andre skal der betales skat af. Jeg har her listet de mest almindelige tal op, som forskudsregistreres.

 • Indtægt - Herunder løn som kan være fra arbejdsgiver eller en social ydelse som folkepension, dagpenge eller førtidspension. Endvidere overskud af selvstændig virksomhed samt andre skattepligtige indtægter
 • Renter - Både renteindtægter og renteudgifter skal forskudsregistreres. Renteindtægter tæller som en indtægt, og skal beskattes. En renteudgift giver til gengæld et fradrag i den skat man skal betale.
 • Betaling til fagforening og A-Kasse - Betaling til fagforening giver fradrag i skatten med op til 3.000 kr. Betaler man mere til fagforening, er det ikke fradragsberettiget. A-Kasse er der ingen begrænsning på.
 • Befordring - Har man mere end 24 km. frem og tilbage på arbejde, er man berettiget til et befordringsfradrag. For km ml. 24-120 får man i 2013, 2,13 kr. pr km. Over 120 km, får man 1,07 i 2013, dog ikke hvis man bor i en udkantskommune. På skat.dk findes en mere præcis beregner, der passer til dig, i forhold til kommune og bopæl.

Man har selv ansvaret for at forskudsregistrere
Det er vores eget personlige ansvar at sørge for at de tal der er forskudsregistrerede, er rigtige og retvisende. Det er derfor vigtigt at du sørger for at tjekke forskudsopgørelsen i november når den bliver frigivet, og rette den til, hvis oplysningerne der er forudfyldt ikke er korrekte. Endvidere skal du også tilrette såfremt der sker ændringer i løbet af året, fx nyt job, skift af bopæl mv.

Billed: Copyright (c) 123RF Stock Photos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...