søndag den 3. marts 2013

Hvad er en forskudsopgørelse

Alle danskere over 18, vil i forhold til deres personlige skatteberegning, støde på to begreber. Forskudsopgørelse og Årsopgørelse. De to ting hænger sammen, og man skal vide have begge er, for at have styr på skatten, og på den måde sikrer sig, at man ikke får en stor skatteregning, eller andet mellemværende med skat. Dette indlæg vil fokuserer på Forskudsopgørelsen. 


Hvad er forskudsopgørelsen
Forskudsopgørelsen kan sammenlignes med et budget, hvor man angiver nogle forskellige tal for sin økonomi, sådan som man tror de vil komme til at være det kommende år. Ud fra dette, beregnes det en anslået skat, som man betaler i løbet af året, sådan at det ca. passer, når året er gået. Det er vigtigt at tallene er så præcise som muligt, da det hurtigt bliver dyrt at skylde skat penge. Dels skal der betales en rente af pengene, endvidere kan din skal blive justeret op efterfølgende år, hvilket betyder at dit rådighedsbeløb vil falde.

Hvad forskudsregistrerer man
Der er en lang række økonomiske tal man registrerer, for at kunne udregne den skat man skal betale i løbet af et år. Nogle giver fradrag, og reducerer derfor skatten. Andre skal der betales skat af. Jeg har her listet de mest almindelige tal op, som forskudsregistreres.

  • Indtægt - Herunder løn som kan være fra arbejdsgiver eller en social ydelse som folkepension, dagpenge eller førtidspension. Endvidere overskud af selvstændig virksomhed samt andre skattepligtige indtægter
  • Renter - Både renteindtægter og renteudgifter skal forskudsregistreres. Renteindtægter tæller som en indtægt, og skal beskattes. En renteudgift giver til gengæld et fradrag i den skat man skal betale.
  • Betaling til fagforening og A-Kasse - Betaling til fagforening giver fradrag i skatten med op til 3.000 kr. Betaler man mere til fagforening, er det ikke fradragsberettiget. A-Kasse er der ingen begrænsning på.
  • Befordring - Har man mere end 24 km. frem og tilbage på arbejde, er man berettiget til et befordringsfradrag. For km ml. 24-120 får man i 2013, 2,13 kr. pr km. Over 120 km, får man 1,07 i 2013, dog ikke hvis man bor i en udkantskommune. På skat.dk findes en mere præcis beregner, der passer til dig, i forhold til kommune og bopæl.

Man har selv ansvaret for at forskudsregistrere
Det er vores eget personlige ansvar at sørge for at de tal der er forskudsregistrerede, er rigtige og retvisende. Det er derfor vigtigt at du sørger for at tjekke forskudsopgørelsen i november når den bliver frigivet, og rette den til, hvis oplysningerne der er forudfyldt ikke er korrekte. Endvidere skal du også tilrette såfremt der sker ændringer i løbet af året, fx nyt job, skift af bopæl mv.

Billed: Copyright (c) 123RF Stock Photos

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...