mandag den 25. februar 2013

Differencerenter

I forbindelse med optagelse og omlægning af realkreditlån, køb og salg af bolig, med indfrielse af lån, frister for opsigelser og samlede omkostninger, er differencerenter, et af de begreber, færreste ved hvad indebærer. Jeg møder derfor ofte spørgsmålet, hvad er differencerente. Derfor har jeg her en oversigt over hvad differencerenter er.


Hvornår betaler man differencerente
Differencerenter fremkommer som en del af omkostningen, når man opsiger, og indfrier sit realkreditlån før en terminsdato eller refinansieringsdato. Det betyder, at har du et realkreditlån du opsiger pr. 1/4, som er opsagt senest d. 31/1 jf. reglerne om opsigelse af realkreditlån, og du indfrier lånet d. 1/2, skal du betale renten til obligationsejeren fra d. 1/2 til 1/4. Dog fratrukket den rente, realkreditinstituttet kan give dig, for at have pengene stående i perioden, da du har indbetalt pengene for indfrielsen til dem. Den rente kaldes godtgørelsesrenten.

Læs også: Låneomlægning omkostninger

Hvorfor skal man betale differencerenter
Man betaler det, fordi man i realkreditsystemet, ønsker at sikre obligationsejeren, mod pludselige indfrielser. Dvs. at man som obligationsejer, altid har mindst to måneder til at finde en ny investering, hvis de obligationer man har købt, bliver indfriet før tid. Dette sikrer en stabilitet for investorer, og gør det danske realkreditmarked attraktiv.

Differencerenter er skattefrie
Differencerenter, er som flere andre udgifter som garantiprovision og bevillingsprovision, fradragsberettigede, på lige fod med en renteudgift. Udgifterne bliver automatisk indberettet af realkreditinstitutterne, så du skal ikke selv finde de forskellige beløb, og indberette dem til skat.

Læs også: Opsigelse af realkreditlån

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...