onsdag den 15. december 2010

Modregning i efterløn ved 62 årFor at hjælpe dig godt på vej, kan du her læse om modregning i efterløn ved 62 år. Når først man er blevet 62 år, sker der mindre modregning, end hvis man ikke opfylder 2 års reglen, og desuden er efterlønne højere.

Modregningsreglerne er faktisk ret simple i forhold til hvis man går før 62 år. Der modregnes 55 pct. af de faktiske årlige arbejdsgiverbetalte løbende udbetalinger i efterlønsperioden (fx ratepension, livrente, pensionskasse, tjenestemandspension).

Det er dog vigtigt at tage stilling til dette, da man kan risikere at få nedbragt sin efterløn betydeligt såfremt man har udbetalte ordninger samtidig med efterlønnen. Vær også opmærksom på at man bør starte udbetaling fra livsvarige livrenter og livsvarige indeks så snart man kan, for at få mest muligt ud af ordningerne.

Har du spørgsmål så skriv endeligt, og jeg vil prøve at besvare hurtigst muligt. Jeg håber dette har giver dig et godt indblik i modregning i efterløn ved 62 år.

Modregning i efterløn ved 60 årFor at hjælpe dig godt på vej, kan du her læse om modregning i efterløn ved 60 år. det er vigtigt at man kender konsekvenserne af at gå på efterløn som 60 årig, og ja der er konsekvenser.

Når man skal beslutte sig for om man vil gå på efterløn som 60 årig, er det vigtigt at man har fuldt overblik over sine pensionsordninger. Der sker nemlig modregning af de pensionsordninger man har, når man fylder 60 år. Det sker på følgende måde:
Man finder først beregningsgrundlaget, dvs. det beløb der skal modregnes af. Kapitalpension, Ratepension, Ophørende livrente, ophørende indeks, indefrosne dyrtidsportioner indgår i beregningsgrundlaget med 5 % af den opgjorte værdi ved 60. år Livsvarig livrente og livsvarig indeks indgår med indgår i beregningsgrundlaget med 80 % af den opgjorte værdi ved 60. år. Der skelnes ikke mellem om det er private ordninger, eller firmaordninger.

Af beregningsgrundlaget kan man fratrække et fradrag på 13.500 (2010) og det resterende beregningsgrundlag tages der 60 % af. De 60 % af beregningsgrundlaget er det din efterløn bliver reduceret med de næste 5 år.

Vælger du desuden at starte udbetaling fra arbejdsgiverbetalte løbende ordninger
i efterlønsperioden (fx ratepension, livrente, pensionskasse, tjenestemandspension) bliver disse modregnet med 50 % af det udbetalte beløb, uden bundfradrag.

Du kan derfor roligt gå på efterløn hvis dine pensionsordninger som Kapitalpension, Ratepension, Ophørende livrente, ophørende indeks og indefrosne dyrtidsportioner tilsammen ikke udgør mere end 270.000 kr., og du ikke har livsvarig livrente eller livsvarig indeks. Derimod vil der næsten altid ske modregning af livrente og/eller livsvarig indeks, da saldoen kun skal udgøre mere end 16.875 kr. før der sker modregning.

Har du spørgsmål så skriv endeligt, og jeg vil prøve at besvare hurtigst muligt. Jeg håber dette har giver dig et godt indblik i modregning i efterløn ved 60 år.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...