fredag den 12. marts 2010

Førtidspension sats


Find her førtidspension sats for år 2010. Førtidspension skal sikre, at også mennesker med varig nedsat arbejdsevne har et forsørgelsesgrundlag. Alle der før den 1. Januar 2003 har søgt eller fået tilkendt førtidspension, er fortsat omfattet af de regler, der var gældende indtil denne dato.

Satserne for førtidspension er for alle der efter den 1. Januar 2003 har fået tilkendt førtidspension.

Gifte samlevende                166.104 kr. pr. år
Enlige                                 195.420 kr. pr. år
Førtidspension kan tilkendes personer ml. 18 år og folkepensionsalderen, hvis man opfylder reglerne om indfødsret og bopælstid. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

-          Arbejdsevnen skal være varigt nedsat.
-          At den er nedsat i sådant omfang, at man ikke er i stand til at forsørge sig selv.
-          At alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet.

Det er kommunen der afgør om man kan få førtidspension. De har 3 måneder fra sagen indgår til at komme med en endelig afgørelse. Kan sagen ikke afgøres indenfor 3 måneder, skal kommunen lave en redegørelse på hvorfor sagen ikke  er afgjort.

Dette var lige kort om førtidspension sats og generelt om førtidspension. Har du lyst til at vide noget om modregning i førtidspension, klik da her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...