torsdag den 22. april 2010

Aktieudbytte beskatning

Hvordan er aktieudbytte beskatning, og generelle regler for beskatning for samlet aktieindkomst. Aktieindkomst er udbytte samt kursgevinst ved salg.

Aktieindkomst beskattes i 2009 med 28 procent af de første 48.300 kr. og 43 procent af aktieindkomst over 48.300 kr., men under 106.100 kr., og 45 procent af resten.0 - 48.300                  28 procent skat

48.300 - 106.100       43 procent skat

106.100 -                   45 procent skat


Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte. I 2009 beskattes jeres samlede aktieindkomst med 28 procent af de første 96.600 kr., 43 procent af aktieindkomst udover 96.600 kr., men under 212.200 kr., og 45 procent af resten.

0 - 96.600                 28 procent skat

96.600 - 212.200      43 procent skat

212.200 -                  45 procent skat

Oplysningerne er taget direkte fra skats hjemmeside 22.04.2010 omkring beskatning af aktier. Der er ikke lagt satser ud for 2010, men jeg vil selvfølgelig lave et indlæg omkring dette når de foreligger på skats hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...