tirsdag den 3. november 2009

Bidragssats realkredit


Hvad er bidragssats på et realkreditlån og hvorfor skal jeg betale denne "ekstra rente"?

Biddragssatsen er den del man betaler til realkreditinstituttet. Rente og bidrag betales til den investor som har lånt dig pengene. Det fungerer på den måde at, når du skal låne penge til dit hus via et realkreditinstitut, så er realkreditinstituttet "mellemmand" mellem dig og en investor som vil låne dig pengene. Realkreditinstituttet udsteder på dine vegne obligationer som overdrages til investor, som til gengæld fo obligationerne stiller penge til rådighed til dig. Det betyder at investor hvert kvartal modtager renter og afdrag, og til gengæld stille tilbageleverer obligationer.

Bidragssats er derfor den betaling realkreditinstituttet tager sig, for at administrere disse transaktioner der foregår mellem dig og investor. Biddragssatsen er omregnet til en rente, hvilket er en fordel for dig, da du derved kan opnå fradrag i skatten, frem for hvis det var et månedligt gebyr.

Bidragssatsen på realkreditlån regnes ud fra hvor stor en del af din ejendom der er belåning i. Jo mindre belåning, jo mindre er bidragssatsen. Den kan variere fra institut til institut, og ofte er det denne parameter realkreditinstituttet kan presses på, når der skal snakkes pris. Obligationsrenten kan ikke ændres, da den udstedes ud fra markedsforhold. Så vær opmærksom på bidragssatsen når du indhenter lånetilbud, og husk at tillægge det den rente du har fået, for at kunne udregne din samlede omkostning.

Man kan dog også presse dem på gebyrer, det er dog ikke alle der er lige villige til at ændre på deres priser, da de jo dækker de omkostninger der er ved at køre en sag igennem, men spørger man ikke , får man heller ikke mulighed for at få besparelsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...