mandag den 17. august 2009

Få hjælp til privatøkonomi - Forsikringer

Det er utrolig vigtigt at man har de rigtige forsikringer. Er man ikke tilstrækkeligt forsikret, er ens privatøkonomi truet. Hvis man kommer ud for en ulykke der giver varige mén, eller boligen bliver udsat for tyveri eller brand, kan det blive en utrolig kritisk situation.

Jeg vil derfor i dette indlæg, Få hjælp til privatøkonomi - Forsikringer, beskrive de mest basale forsikringer man bør have.

Familiens basisforsikring / Indboforsikring:
En indboforsikring dækker som regel 3 ting. Dit indbo, såfremt du bliver udsat for tyveri, hærværk, brand eller vandskade. Det ansvar du kan pådrages ved at ødelægge andres ting eller volde personskade. Retshjælpdækning hvis du fx skulle blive sagsøgt. Indbodækningen siger sig selv. Løse genstande som tøj, elektronik, møbler osv. er dækket. Ansvarsdækningen er god at have hvis du kan gøres erstatningsansvarlig for at forvolde skade på andre personer eller deres ting. Fx hvis du, med din handling, forsætligt volder skade på en person der mister arbejdsevnen. Du kan blive gjort erstatningsansvarlig, for flere millioner kroner. Retshjælp giver dig et beløb til advokatbistand, såfremt du skulle blive sagsøgt, fx i forbindelse med det ovenstående eksempel.

Ulykkesforsikring:
Dækker dig hvis du kommer ud for en skade der giver dig et varigt mén. Mister du en arm, bliver du lam eller mister du synet, kan du have brug for at gøre dit hjem egnet til dit handicap, såvel som du skal bruge diverse udstyr og hjælpemidler. Får du et varig men, får du udbetalt en engangssum som kan hjælpe med dette.

Dækning for nedsat erhvervsevne:
Mister man erhvervsevnen, kan man få førtidspension fra staten. Denne er dog kun ca 180.000 kr om året før skat. Dette betyder at de fleste vil opleve en væsentlig reduktion i lønnen. For at undgå en sådan reduktion, kan man tegne en forsikring, der dækker op til 70 % af den nuværende løn, som vil komme til udbetaling hvis man mister arbejdsevnen med mere end 2/3. Pengene vil komme indtil man skal på folkepension. Derved sikrer man familien, da man ikke skal flytte, sælge hus og bil med evt. tab og rykke børnene op fra vante rammer.

Ejer man hus, bil, mc osv, skal man selvfølgelig også tegne forsikring på dette.

Jeg håber dette kan give dig hjælp til din privatøkonomi og forsikringer

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...