torsdag den 13. december 2012

Hvad er en andelsboligHvad er en andelsbolig
En andelsbolig er en speciel form for bolig, hvor du ikke køber selve boligen, men nærmere retten til at bo i en del, af det samlede boligkompleks, og samtidig kan have mulighed for at benytte fællesfaciliteter som haver, gildesal, hobbyrum mv. Før du tænker på at købe en andelsbolig er der flere forhold du skal være opmærksom på, som jeg vil formidle til dig her.

Finansiering af andelsbolig
Finansiering af en andelsbolig er ikke sammenlignelig med almindelig fast ejendom. Da en andelsbolig ikke er en ejendom, på lige fod med ejerlejligheder, huse osv. er det ikke muligt for en kreditforening at udstede lån i andelsboliger. Finansiering skal derfor foregå i banken, og derfor er finansierings mulighederne også begrænsede, i forhold til fast ejendom.
Ofte vil finansieringen foretages med et banklån til dækning af de første 80 % af andelens værdi, ud fra en vurdering fastsat af banken. Resten finansieres med et dyrere lån. Begge lån er med variabel rente. Der vil dog i de fleste banker være mulighed for at få afdragsfrihed, på lån op til 80 % af andelens værdi.Medlem af andelsforening.
Når du køber en andelsbolig, bliver du også en del af andelsboligforeningen. Andelsboligforeningen driver komplekset, hvor boligenhederne ligger. Som ejer af en andel har du stemmeret i forhold til en række forhold i andelsboligforeningen, fx:

  • Beslutninger om renoveringer, forbedringer og yderligere tilbygninger i foreningen
  • Beslutninger vedr. opsparing i foreningen til uforudsete udgifter, vedligeholdelsesarbejder mv.
  • Godkende generelle regler om fx brug af fællesfaciliteter, godkendelse af nye tilflyttere, ordensreglement mv
Man kan ikke komme ud af foreningen, men man er dog ikke tvunget til at give sin stemme til kende. Dog skal man være opmærksom på at det er beboerne med flertal der bestemmer i andelsboligforeningen.

Hæfter for gæld
Når du indtræder i en andelsbolig, skal du også være opmærksom på, at du hæfter solidarisk med de andre andelshavere, for andelsboligforeningens gæld. Så før du køber en sndelsbolig, bør du få udleveret regnskaber, vedtægter, seneste referat fra generalforsamling, samt evt. specifikation af gælden i andelsboligforeningen. Få evt. hjælp af en revisor eller bank, for at få gennemgået gælden, og få en vurdering af andelsboligforeningens økonomi

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...