mandag den 3. december 2012

Husleje forældrekøb

Billed: www.sxc.hu fotograf: mrsmith81

Husleje forældrekøb
Når man har købt en lejlighed som forældrekøb, er en af de vigtige faktorer efter købet, hvilken husleje man kan sætte. For nogle handler det om hvor meget man kan tage, og for andre, hvor lidt man kan nøjes med at tage i husleje. Det skal dog understreges, at hvis man foretager et forældrekøb, er det svært at gøre det til en overskudsforretning, specielt hvis man skal låne mere end 70 % af købesummen.

Fastsættelse af lejen
Mange tror at man kan fastsætte lejen ud fra de udgifter der er forbundet med lejligheden, som fx ydelsen på realkreditlån, fællesudgifter mv. Dette er desværre ikke korrekt. Ligeledes tror mange at man kan fastsætte lejen som man vil, dvs. at man kan tage så lidt eller så meget som man ønsker, hvilket heller ikke er korrekt.
Huslejen ved et forældrekøb, fastsættes af SKAT til det man kalder markedslejen. Markedslejen kan være forskellig fra bydel til bydel. En god ide er derfor at kontakte SKAT inden købet, for at få af vide hvilken husleje man kan/skal tage. På den måde kender man også den minimumsleje ens barn skal betale, og om barnet har råd til det.Fordele ved forældrekøb
Der er stadig mange fordele ved forældrekøb. Ofte kan du få en lidt lavere leje ved at tilbyde dit barn en lejlighed som forældrekøb. Barnet behøver ikke at lægge depositum og forudbetalt husleje, og for dig som forældre kan det være en god investering over 4-6 år, da lejligheden kan være steget i værdi, og du derved kan tjene på evt. salg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...