onsdag den 7. marts 2012

Seniorjob og efterløn


Seniorjob og efterløn
Seniorjob og efterløn hænger unægteligt sammen. Vælger man at træde ud af efterlønsordningen i forbindelse med efterlønsreformen, mister man retten til seniorjob. Men hvad er seniorjob, og hvad er konsekvensen ved at sige den mulighed fra, det kan du her finde svar på-

Hvad er seniorjob
Seniorjobordningen sikrer dem der er medlem af en a-kasse, og samtidig indbetaler til efterlønsordningen, ret til et job, oprettet af kommunen, fra 5 år før man skal på efterløn. Jobbet aflønnes efter en given overenskomst på det gældende område, og vil ofte være højere end dagpengesatsen. Jobbet skal være et reelt job med indhold, men man kan ikke selv bestemme om det er som lagerekspedient, omstiller, kontorassistent eller andet. Når man når efterlønsalderen, skal man gå på efterløn, med den givne sats minus modregning jf. gældende regler.

Fakta om seniorjobordningen
Seniorjob er ikke et nyt fænomen. Ordningen har eksisteret i nogle år, men indtil videre er der ikke mere end 10 - 20 danskere der benytter sig af ordningen, på trods af finanskrise og høj arbejdsløshed. 
Fordele ved seniorjob
Fordelen er helt klart, at man sikrer sin indkomst, udover de 2 års dagpengeret, som man har med de gældende regler. Dvs. at det er en forsikring mod arbejdsløshed, op til 10 år før man bliver folkepensionist, hvilket ofte er en svær tid at finde nyt arbejde, da virksomhederne godt er klar over, at ansættelsesforholdet bliver kortvarigt. Så man får min 3 års ekstra indtægt.

Ulempen ved seniorjob
For det første tvinges man på efterløn, med de gældende modregningsregler. Se her for nærmere beskrivelse. Dvs at du kan risikere en tvungen efterlønsperiode, med en meget lav indkomst, da der modregnes den pensionsformue, du har sparet op, mens du har haft fast arbejde. Chancen for at finde arbejde er mindre 3 år før folkepensionsalderen, end 8 år før folkepensionsalderen. Vælger du at begynde udbetalinger fra ratepension og livrente, modregnes 64 % af udbetalingen i efterlønnen.
Det job man er sikret, er også det job kommunen nu kan finde. Reglen lyder at lønnen skal være efter overenskomst, men jeg tror ikke at kommunen sætter en seniorjobber i et job, til en løn på mere end 20-22.000 kr. pr. md.

For mig er konklusionen klar. Du skal ikke blive i efterlønnen for at kunne benytte dig af seniorjob. Du skal beholde den, hvis du har en lille pensionsformue, og gerne vil kunne gå fra arbejdsmarkedet før tid. Alle under 48 år, bør droppe efterlønnen, og i stedet spare mere op til pension, såfremt man ønsker en tidligere pensionsalder end folkepensionen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...