torsdag den 8. marts 2012

Livsvarig Livrente - Livsvarig Pension


Livsvarig Livrente - Livsvarig Pension
Livsvarig pension, er blevet mere og mere aktuelt, i takt med at gennemsnitslevealderen i Danmark er steget, samt at folk er blevet mere bevidste om, at der skal være penge til hele livet, og ikke kun til 10-15 års pensionsalder. Endvidere har folketinget vedtaget en række regler, der begrænser indskud på kapital og ratepension, og i stedet tilskynder opsparing på livsvarig livrente.

Livsvarig livrente
En livsvarig livrente, er et produkt du kan tegne i pensionskasser og forsikringsselskaber. Det er dermed ikke en kontoopsparing, men en forsikringspolice man tegner. Man indskyder et bestemt beløb (kan ændres) i en årrække. Udbetalingen udregnes ud fra indskuddet på ordningen, samt gennemsnitslevealderen for hhv. kvinder og mænd. Du sikres udbetalingen hver måned, så længe du lever. Dør du før pengene er kommet ud, er pengene tabt. Lever du længere, så du får flere penge ud, end du har opsparet vinder du.

Dækninger på livsvarig livrente
Du kan købe tillægsforsikringer, så det opsparede beløb kommer ud ved din død, eller udbetalingerne foretages i en bestemt periode, fra opstart af udbetalinger fra ordningen. Dette koster tilgengæld et fradrag i den endelige udbetaling (forsikringspræmie) alt afhængig af hvor længe den skal gælde.
Spar op på kapital-, ratepension og livrente
En god ide er at spare op på flere forskellige ordninger, på den måde kan man strukturere sit udbetalingsforløb mere fleksibelt i forhold til ønsker og behov. Det kan jo være svært at vide hvad der er mest optimalt, når der er 20 - 30 år til pengene skal komme til udbetaling. Jeg vil opfordre dig at tage en god snak med din bank eller pensionsrådgiver, for at få et klart overblik over dine muligheder. Inden mødet, kan du tjekke pensionsinfo.dk, for at se hvordan din nuværende pension er sammensat.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...