tirsdag den 26. januar 2010

Jyske Bank Finanskrise

Jyske Bank har under denne finanskrise oplevet den største nedtur i bankens historie. Der er flere årsager til dette. Men sammenlagt kan det konstateres, at Jyske Bank på 1½ år er gået fra at være den bank med det bedste image blandt de fire største i Danmark (Nordea, Danske Bnak, Jyske Bnak og Sydbank), til at være den med det dårligste image blandt de fire banker.

For det første er Jyske Bank under denne finanskrise blevet kraftigt kritiseret vedr. investeringer i hedgefonde. En sikker investering til lav risiko, endte med et tab på over 800 mio. kr. af en investeret sum på 1 mia, for en række investorer i Jyske Bank. På trods af en kendelse fra pengeinstitutankenævnet, der fastslår at Jyske Bnak har ydet forkert rådgivning, og dermed skal erstatte tabet, nægter Jyske Bank at betale pengene tilbage.

Under denne finanskrise har Jyske Bank også strammet grebet om sine kunder, både privat og erhverv. Kreditter er bleve nedskrevet, og renter på udlån er sat op i perioden. Flere Jyske Bank kunder har i medierne udtalt at de føler sig svigtet af banken, som ikke har behandlet dem pænt. På epn.dk kan man bl.a. læse om en formuende kunde, som havde lavet et rente swop i schweizer franc. Da Jyske Bank pludselig satte en maks kurs ind på lånet, skulle kunden pludselig indfri, og tabte mange penge, hvilket gjorde at kunden gik konkurs.

Sidst men ikke mindst er Jyske Bank blevet kendt som en "gebyr grib" og en meget lidt konkurrencedygtig bank. Se evt. www.pengepriser.dk for at se hvordan Jyske Bank klarer sig prismæssigt i forhold til andre banker i dit område.

Er du kunde i Jyske Bank, så skriv gerne hvad du har oplevet under finanskrisen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...