onsdag den 13. oktober 2010

Hvad er en nominel renteHvad er en nominel rente? Den nominelle rente er renten der tager højde for det antal rentetilskrivninger der foretages over året, eller med andre ord rentes rente effekten. Fx. man har et lån med en pålydende rente på 6 %. Der foretages rentetilskrivning hvert kvartal, og derfor kan man tale om rentes rente effekten, da man kommer til at betale rente af de tilskrivninger der foretages.

Lad os sige at den pålydende rente er 6 %, og der foretages 4 rentetilskrivninger pr. år. Her kan man udregne den nominel rente sådan: ((1+(0,06/4))^4 – 1)*100 hvilket giver en nominel rente på ca. 6,14 % Det betyder at man betaler/får 6,14 % i rente, i stedet for de 6 % som man tror man får/betaler.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...